ผบ.ทร.ปล่อยเต่าทะเล กิจกรรมตามพระดำริ ฯ

ผบ.ทร.ปล่อยเต่าทะเล กิจกรรมตามพระดำริ ฯ

 


ในวันนี้ 5 ธ.ค.63 พลเรือโทสุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1 มอบหมายให้ พลเรือตรีภิญโญ โตเลี้ยง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1 ให้การต้อนรับ พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในการเดินทางมาปล่อยเต่า กิจกรรมตามพระดำริฯ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ หน่วยบัญชา การต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645