นราธิวาส-เปิดโครงการสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 5 ส่งมอบกำลังใจและความสุขให้แก่เด็กๆ

 

นราธิวาส-เปิดโครงการสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 5 ส่งมอบกำลังใจและความสุขให้แก่เด็กๆ

 

วันนี้ (5 ม.ค. 63) ที่บ้านเลขที่ 72/8 หมู่ 11 บ้านบาโง ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส ทหาร ตำรวจ ผู้นำศาสนา หน่วยงานเอกชน ตลอดจนผู้ปกครอง และเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 800 คน


นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า เด็กๆมีหน้าที่ที่สำคัญในการศึกษาหาความรู้ด้านการศึกษาสามัญ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถสู่การแข่งขันและประกอบอาชีพต่อไป อีกอย่างที่สำคัญคือการศึกษาหลักศาสนาที่ถูกต้อง เพื่อให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง นอกจากนี้ยังต้องให้ความสำคัญกับการศึกษาสายอาชีพในสาขาต่างๆ ตามความถนัด โดยเด็กและเยาวชนจะต้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง รวมทั้งต้องมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ และเมื่อมีโอกาสควรทำประโยชน์เพื่อสังคม สำหรับในยุคดิจิทัล จะต้องมีการศึกษาความรู้ด้านเทคโนโลยีควบคู่กันไปด้วย แต่ต้องรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากมีทั้งข่าวจริงและข่าวปลอม จึงต้องพิจารณาเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้อง


สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดโดยชมรม NARA PEACE (นราสันติ) องค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดนราธิวาส มีนางสาวตอยยีบะห์ สือแม เป็นประธานฯ ซึ่งเป็นผู้พิการต้นแบบ แม้จะมีร่างกายไม่สมบูรณ์แต่มีกำลังใจที่จะทำสิ่งที่ดีๆเพื่อสังคม โดยได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อให้เด็กผู้ด้อยโอกาสได้รับความสนุกสนาน กล้าแสดงออก เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่โลกภายนอก มีสุขภาพจิตที่ดี อีกทั้งเป็นการส่งมอบกำลังใจให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาส โดยได้รับการสนับสนุนของขวัญของรางวัลจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสได้พบปะพูดคุยกับผู้มาร่วมกิจกรรม พร้อมมอบทุนการศึกษาและรางวัล ให้แก่เด็กๆที่มาร่วมงาน เพื่อเป็นการสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กๆในช่วง ใกล้วันเด็กที่กำลังจะมาถึงอีกด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส