ตาก.เปิดแล้ว..งานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า(เครือไต)วัดไทยวนาราม ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

ตาก.เปิดแล้ว..งานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า(เครือไต)วัดไทยวนาราม ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 19.00 น นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต. 2 เป็นประธานเปิดงาน
งานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า(เครือไต)วัดไทยวนาราม ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก พันตรีธีรยุทธ วุฒิอรรถสาร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลตำบลท่าสายลวด กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ ในการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า (เครือไต)


โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบำรุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม ฝันดี ของท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป โดยมี. นายกำธร​ บุญสา​ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดตากน.ส.รัตนา​ ตองใจ​ รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดตาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด พร้อมด้วยประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอด ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครูนักเรียน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรม ขบวนชนเผ่า 11 ขบวน เคลื่อนขบวน ณ. สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่ตาว มายัง บริเวณลานวัดไชยวนาราม


ประกอบด้วย ขบวนเทิดพระเกียรติและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า ขบวนเทิดพระเกียรติโรงเรียนบ้านแม่ตาว ขบวนเทิดพระเกียรติโรงเรียนบ้านห้วยม่วง ขบวนไทยใหญ่ วัดแม่สอดหน้าด่าน ขบวนไทยใหญ่ วัดสุนทริกาวาส ขบวนไทยใหญ่ บ้านท่าอาจ ขบวนชุมชนบ้านสหกรณ์ ขบวนชุมชนบ้านใหม่สามัคคี ขบวนชนเผ่าปะโอ๋ ขบวนชนเผ่ากะเหรี่ยง ขบวนไทยใหญ่บ้านแม่ตาว การแสดงของชนเผ่า ในงาน ดไทยวัฒนารามตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2563 ชมนิทรรศการวิถีชีวิตชนเผ่าต่างๆ ชมชิมอาหารชนเผ่าต่างๆ นิทรรศการวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆ การแข่งขันปีนเสา น้ำมันของชนเผ่า การแสดง ของชนเผ่าและชุมชน ////////

ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก