18/07/2024

พิษณุโลก แม่ทัพน้อยที่ 3 ตรวจความพร้อมในการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/67

พิษณุโลก แม่ทัพน้อยที่ 3 ตรวจความพร้อมในการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/67

 


วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 1300 พลโท กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ แม่ทัพน้อยที่ 3
/รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 และคณะ ได้เดินทางมาตรวจความพร้อมใน
การเตรียมการตอนรับน้องทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/67 ที่จะเข้ามารับราชการในวันที่ 1
พฤษภาคม 2567 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 3 กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบ
ที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก โดยตรวจการเตรียมความพร้อมเพื่อ
ต้อนรับน้องทหารใหม่ในการมารายงานตัว ตั้งแต่ การรายงานตัว, การดำเนินการงานด้าน
ธุรการต่างๆ การเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวที่ต้องใช้ตลอดการฝึกโดยต้องมีความพร้อม
ก่อนทหารใหม่เข้ามารายงานตัว

โดยสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆต้องมี คุณภาพสูง ได้
มาตรฐาน ตรวจความพร้อมด้านที่พักอาศัย สถานที่ฝึก, โรงประกอบเลี้ยงตลอดจนเขต
สุขาภิบาล ให้มีความพร้อมสะดวกสบายถูกสุขอนามัย ในส่วนการปฐมพยาบาลและการส่งตัว
ผู้บาดเจ็บ หากเกิดการบาดเจ็บในระหว่างการฝึก มีการเตรียม เครื่องมือ รถพยาบาล และ
เจ้าหน้าที่พยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี พร้อมปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง
ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 3 ทั้งนี้แม่ทัพน้อยที่ 3 ได้
เน้นย้ำถึงความสำคัญของน้องคนเล็ก ผลัดที่ 1/67 ในการเข้ารับการฝึกตามหลักสูตรโดยให้
ครูฝึกทหารใหม่ดูแลการกินอยู่ของน้องทหารใหม่ให้ดี ถูกต้องตามสุขอนามัยตามนโยบาย
สาธารณสุขตลอดระยะเวลาการฝึก 6 สัปดาห์

ในด้านการฝึกได้เน้นย้ำให้ครูฝึกดำเนินการฝึก
จากเบาก่อนแล้วค่อยเพิ่มความเข้มข้นขึ้นตามลำดับเพื่อให้เกิดการปรับตัว ทั้งนี้ให้ฝึกโดย
เป็นไปตามาตรการป้องกันโรคติดต่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และได้ให้นโยบายใน
การดำรงการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวของน้องทหารใหม่ ในระหว่างการเข้ารับการฝึก
เพื่อให้ครอบครัวทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ของน้องทหารใหม่ รวมทั้งให้น้องทหารใหม่ทราบ
ข่าวสารของครอบครัวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสบายใจทั้ง 2 ฝ่าย
ทั้งนี้ แม่ทัพน้อยที่ 3/รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ได้มอบสิ่งของ
บำรุงขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ ชุดครูฝึกทหารใหม่
29 เมษายน ค.ศ. 2024 12:43

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

************************************** ************************************** **************************************

ข่าวที่น่าติดตาม