18/07/2024

เหมืองแร่ไทยมุ่งสู่Net Zero

เหมืองแร่ไทยมุ่งสู่Net Zero

ดร.อดิทัต​ วะสีนนท์​ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่​ (กพร.)​ เข้าร่วมในงานสัมมนาวิชาการเรื่อง​ “บทบาทของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทยในการลดภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ​ : มุ่งสู่Net​ Zero” ซึ่งจัดโดยสภาการเหมืองแร่​ ร่วมกับสมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้าง​ สมาคมอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ไทย สมาคมอุตสาหกรรมย่อยหินไทย​ และสมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย​ เมื่อวันที่​ 26​ เมษายน​ 2567​ ที่ห้องแกรนด์บอลรูม​ โรงแรมเซ็นจู่รี่​ พาร์ค​ กรุงเทพฯ

กิจกรรมครั้งนี้​ นางสาวอัญชลี​ ตระกูลดิษฐ​ ประธานสภาการเหมืองแร่​ ดร.ชนะ​ ภูมี​​ นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ไทย​ ดร.วิจักษ์​ พงษ์เภตรา​ นายกสมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้าง​ รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล​ รองประธานสภาการเหมืองแร่และนายกสมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย​ และนายทวี​ สุขเสถียร​ นายกสมาคมอุตสาหกรรมย่อยหินไทย​ ได้ร่วมแสดงความขอบคุณต่ออธิบดีกพร.

ข่าวที่น่าติดตาม