(สุรินทร์)มณฑลทหารบกที่ 25 บูรณาการออกเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการและติดตามการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

(สุรินทร์)มณฑลทหารบกที่ 25 บูรณาการออกเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการและติดตามการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

มณฑลทหารบกที่ 25 นำโดย พลตรีชินวิช เจริญพิบูลย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 มอบหมายให้ พันเอกสุดใจ แพงพรหมมา สัสดีจังหวัดสุรินทร์/หัวหน้าฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ 25 บูรณาการออกเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการและติดตามการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 โดยมี ผู้แทนจาก กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 และ ผู้แทนจาก หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 54 ร่วมบูรณาการออกเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการและติดตามการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

พร้อมได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังกับผู้ที่ปฎิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ จุดบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค สภ.สวาย อำเภอเมือง ถนนสุรินทร์-บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นจุด ตรวจ จุดบริการ ของ มณฑลทหารบกที่ 25 จุดตรวจ จุดบริการ ตู้ยามหน้าที่ว่าการอำเภอกาบเชิง สภ.กาบเชิง และจุดตรวจ จุดบริการ ตู้ยามประชาอุทิศ 671 สภ.แนงมุด อำเภอกาบเชิง ตามที่จังหวัดสุรินทร์ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 เพื่ออำนวยการควบคุม กำกับ ดูแล ประสานงาน

และติดตามประเมินผลการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 เพื่อติดตามสถานการณ์ แก้ไขปัญหา และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและรับทราบปัญหาอุปสรรค เพื่อนำเสนอต่อผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2567

 

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม