ปทุมธานี รมว.อว.เปิดกีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย 9 มทร.ย้ำใช้กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

ปทุมธานี รมว.อว.เปิดกีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย 9 มทร.ย้ำใช้กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ที่สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ธัญบุรีเกมส์ “เชื่อมราชมงคลด้วยไมตรี เชื่อมสามัคคีด้วยกีฬา” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 11 – 17 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน พร้อมด้วยอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ ทั้ง 9 มทร. ให้การต้อนรับ


บรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเริ่มด้วยวงโยธวาทิตนำขบวนพาเหรดและคณะนักกีฬาจาก 9 มทร. เข้าสู่สนาม จากนั้นตัวแทนนักศึกษาเชิญธงชาติขึ้นสูงยอดเสา ผู้อัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย และถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าสู่พิธี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวรายงาน และเชิญประธานในพิธีมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขัน พร้อมถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารทั้ง 9 มทร. ตัวแทนนักกีฬาเจ้าภาพเชิญธงกีฬา และธงมหาวิทยาลัยเจ้าภาพขึ้นสู่ยอดเสา ผศ.ดร.มะดาโอะ สุหลง นักกีฬาอาวุโสนำคณะนักกีฬากล่าวคำปฏิญาณตน นายสุทิน ทุติ ตัวแทนผู้ตัดสิน กล่าวคำปฏิญาณตน นายธวัชชัย หีมเอียด นักกีฬาวิ่งคบเพลิง 1 วิ่งคบเพลิงเข้าสู่สนาม ส่งต่อให้ จ่าอากาศตรีหญิงกชพร ตั้งศรีวงษ์ นักกีฬาวิ่งคบเพลิง 2 นำไปจุดที่คบเพลิงใหญ่ วงโยธวาทิตนำขบวนนักกีฬาออกจากสนาม จากนั้นเป็นการแสดงเปิด “เชื่อมราชมงคลด้วยไมตรี…เชื่อมสามัคคีด้วยกีฬา” โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า ธัญบุรีเกมส์ การร่วมมือร่วมใจของทั้ง 9 มทร. สานพลังการแข่งขันกีฬา ทั้งหมด 12 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ กรีฑา วอลเลย์บอลชายหาด ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส แบตมินตัน เปตอง เซปักตะกร้อ และหมากกระดาน แสดงถึงศักยภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็นการส่งเสริมสร้างทักษะด้านการวางแผน การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ เคารพกฎกติกาในการแข่งขัน รู้แพ้รู้ชนะ สร้างความสามัคคี สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ที่หลากหลาย เปิดโอกาสในการรับรู้ และการเข้าร่วมของทุกเพศ เกิดการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจ ในการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม