ชาวต่างชาติตื่นตัวฝึกสมาธิ หันเข้าวัดไทยในต่างแดนเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ

ชาวต่างชาติตื่นตัวฝึกสมาธิ หันเข้าวัดไทยในต่างแดนเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดเผยว่า ชาวต่างชาติตื่นตัวฝึกสมาธิ หันเข้าวัดไทยในต่างแดนเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ โดยเมื่อเร็วนี้ประเทศเดนมาร์ก วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว ได้รับการติดต่อจากโรงเรียน Hong Efterskole เมือง Hong ขอเข้าเรียนรู้พระพุทธศาสนา วัฒนธรรมชาวพุทธ และปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาจิตวิทยาและการใช้ชีวิต
นักเรียนต่างชาติได้เรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การสวดมนต์ การนั่งสมาธิ พร้อมกันนี้ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สอบถามเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและการนั่งสมาธิ รวมถึงได้ชมวีดีทัศน์ประวัติพระพุทธศาสนาและวัด ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายสู่ชาวท้องถิ่น จากนั้นนักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธด้วยการถวายผ้าไตร กรวดน้ำ ตักบาตรและปิดทองดวงแก้วแห่งความสมปรารถนา
คุณ Amalie หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้กล่าวว่า การนั่งสมาธิ ทำให้ฉันผ่อนคลายไปทั้งร่างกายฉันรู้สึกว่าภายในของฉันสงบ มันวิเศษมากที่ฉันได้เรียนรู้ประสบการณ์การฝึกสมาธิทำให้เกิดความสงบนิ่ง และฉันจะนำไปปฏิบัติที่บ้าน ขอบคุณสำหรับประสบการณ์ดีๆ นี้
คุณ Ellen กล่าวว่า ฉันรู้สึกผ่อนคลายมากที่ได้มานั่งสมาธิในที่แห่งนี้ ฉันคิดว่า มันจะช่วยให้ฉัน Focus และเข้าถึงตัวเองได้มากขึ้น หลังจากที่ฉันได้ลองนั่งสมาธิ เวลาผ่านไปเร็วมากตอนนั่งสมาธิ วันนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมาก และเจ้าหน้าที่ต้อนรับอย่างอบอุ่น
คุณ Emilie กล่าวว่า การนั่งสมาธิดีมาก ฉันรู้ผ่อนคลายและความเครียดหายไป โดยรวมแล้ว เป็นประสบการณ์ที่ดี ทั้งอาหารและพิธีกรรมที่พิเศษมากๆ พระภิกษุอธิบายและแนะนำได้ยอดเยี่ยม เป็นประสบการณ์ที่ฉันจะไม่สามารถลืมได้ บุคคลากรของวัด น่ารักและสุภาพ
คุณ Marie หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้กล่าวว่า การนั่งสมาธิของฉันดีมาก ฉันรู้สึกผ่อนคลายอย่างที่สุด ฉันรับรู้ได้ว่า ร่างกายของฉันได้พักผ่อน มันเหมือนกับฉันได้นั่งอยู่ริมทะเล เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ ขอขอบคุณอย่างยิ่ง
คุณ Alma กล่าวว่า เป็นประสบการณ์ที่มีความสงบ ฉันรู้สึกผ่อนคลายทั้งกายและใจ ฉันประหลาดใจมาก ที่เวลาในการนั่งสมาธิผ่านไปเร็วมาก
สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมวัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว เมืองคอร์ซัวร์ ประเทศเดนมาร์ก ได้ที่ เพจFB : Wat Phra Dhammakaya Korsør Lystskov – Denmark

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม