ชลบุรี-งานแสดงและจำหน่ายสินค้า สินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ สินค้าอาหารปลอดภัย และสินค้าเด่นภาคตะวันออก

ชลบุรี-งานแสดงและจำหน่ายสินค้า สินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ สินค้าอาหารปลอดภัย และสินค้าเด่นภาคตะวันออก

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า สินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ สินค้าอาหารปลอดภัย และสินค้าเด่นภาคตะวันออก ภายใต้โครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกสู่สากล เชื่อมโยงการค้าชายแดนและ EEC” ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมี นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นางเอกอนงค์ บัวมาศ พาณิชจังหวัดชลบุรี พร้อมพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออกอีก 7 จังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ สภาอุตสาหกรรม ประชาชนและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน


โดยหลังจากพิธีเปิดงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เดินเที่ยวชมงาน พร้อมกับอุดหนุนสินค้าชุมชน ภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค จากกลุ่มผู้ประกอบการ sme สินค้าชุมชน สินค้า GI สินค้า OTOP ของดีจาก 8 จังหวัดภาคตะวันออก


สำหรับการจัดงานเทศกาลอาหารปลอดภัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการ SME สินค้า GI ผู้ผลิตสินค้าชุมชน OTOP กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการการส่งออก และผู้ประกอบการการค้าชายแดนในภาคตะวันออก รวมถึงเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าภาคตะวันออกให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพิ่มมูลค่าและยกระดับรายได้ให้กับผู้ประกอบการ SME สินค้า GI ผู้ผลิต สินค้าชุมชน OTOP กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการการส่งออก และผู้ประกอบการการค้าชายแดนในภาคตะวันออกด้วย

ข่าวที่น่าติดตาม