ลพบุรี-นายกรัฐมนตรีชื่นชมชาวลพบุรี พร้อมใจ “แต่งชุดไทยทั้งเมือง”ผลักดันนโยบาย Soft Power ในพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567

ลพบุรี-นายกรัฐมนตรีชื่นชมชาวลพบุรี พร้อมใจ “แต่งชุดไทยทั้งเมือง”ผลักดันนโยบาย Soft Power ในพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567
https://youtu.be/E6hsqXZKNcM
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.00 น. ที่บริเวณปรางค์แขก ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะร่วมชมบวนแห่ประวัติศาสตร์ก่อนพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นขบวนแห่ที่มีความยิ่งใหญ่  เป็นการจำลองรูปแบบขบวนของพระมหากษัตริย์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  รวมถึงแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการค้ากับต่างประเทศ โดยมีผู้ร่วมขบวนกว่า 1,000 คน
     จากนั้น เวลา 18.00 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.กระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จ   พระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567 โดยนายอำพล อังคภรกรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน    การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  เป็นงานประเพณีที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุด   ของจังหวัดลพบุรี  เริ่มจัดงานครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2522
     โดยกำหนดจัดงาน ระหว่าง วันศุกร์ที่ 9  ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 รวม 10 วัน 10 คืน
      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  โดยในปีนี้จังหวัดลพบุรี  ได้จัดนิทรรศการเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการอนุรักษ์  ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด
รูปแบบการจัดงานเป็นการจำลองบรรยากาศย้อนกลับไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  การประดับตกแต่งโบราณสถานสำคัญในจังหวัดลพบุรี ทั้งในพระนารายณ์ราชนิเวศน์และภายใน    บริเวณเมืองเก่า โดยในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  มีการรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช   ซึ่งจะมีผู้ร่วมรำบวงสรวงฯ ประมาณ 5 พันคน และกิจกรรมสำคัญ ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดลพบุรี และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเที่ยวชมงาน/คือบรรยากาศชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมืองเป็นเวลา 1 เดือน
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมชาวลพบุรีทุกคนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกัน  สืบสานงานประเพณีที่สำคัญนี้มาจนถึงปัจจุบัน และจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่ สวยงาม สมพระเกียรติ  และยังได้ชื่นชมการพร้อมใจแต่งชุดไทยทั้งเมืองของชาวลพบุรี ซึ่งแสดงถึงความร่วมมือ ร่วมใจและความสมัครสมานสามัคคีของคนในจังหวัดลพบุรี   และยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย  เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน  การส่งเสริมผ้าพื้นเมืองของจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นการผลักดันนโยบาย Soft Power ดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วย
สนอง แท่นสูงเนิน
ผอ.ศูนย์ข่าวฯ ประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม