แม่ฮ่องสอน-ครบรอบ 70 ปี อำเภอแม่สะเรียง จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

แม่ฮ่องสอน-ครบรอบ 70 ปี อำเภอแม่สะเรียง จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง นายหมวดตรีจตุพล ยะจอม ผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สะเรียงที่ 3 นำสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สะเรียงที่ 3 เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี โดยมี นายกองตรีวรศักดิ์ พานทอง ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สะเรียงที่ 3 ประธานในพิธี
ทุกวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี กำหนดให้เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ซึ่งปีนี้ครบรอบ 70 ปี กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้กองอาสารักษาดินแดนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงวีรกรรมของเหล่าวีรชนกองอาสารักษาดินแดน ที่ได้ทุ่มเทเสียสละพลีชีพ เพื่อรักษาประเทศชาติ เป็นประจำทุกปี
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิต การกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณต่อธงประจำกอง การอ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สะเรียงที่ 3
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

ข่าวที่น่าติดตาม