ประถมสงขลา2 อำเภอคลองหอยโข่ง ติวเข้ม เทคนิคชวนคิด พิชิตข้อสอบ O-Net นร.ป.6 ปี 66 ที่ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดสงขลา) ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

ประถมสงขลา2 อำเภอคลองหอยโข่ง ติวเข้ม เทคนิคชวนคิด พิชิตข้อสอบ O-Net นร.ป.6 ปี 66 ที่ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดสงขลา) ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

 


นางกรอบขวัญ แดงบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาสงขลาเขต 2 มอบนายสุทธิรักษ์ โรจนหัสดิน รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ เทคนิคชวนคิด พิชิตข้อสอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนาย อำนวย สุวรรณชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง ประธานเครือข่ายสถานศึกษาฯและผู้บริหารระดับเขตพื้นที่ฯ คณะผู้บริหารสถานศึกษาผู้ปกครอง ที่ขับเคลื่อนการพัฒนา


การเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการต่อยอด เติมเต็มความรู้ หาเคล็ดลับ เทคนิควิธีการต่างๆ จากวิทยากรชั้นนำ อย่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล ที่นำเทคนิคต่างไปสู่การพิชิตข้อสอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และต่อยอดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับเครือข่ายสถานศึกษา ภายใต้จุดเน้น 10 อ ,O-Net NT RT ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 3

ถือว่าทุกภาคส่วน ทุกสถานศึกษาต้องร่วมด้วยช่วยกัน จึงจะทำให้สำเร็จภายใต้จุดเน้นดังกล่าว
เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดยให้ทุกคนพร้อม ทำจ้อสอบการดำเนินการจัดสอบโอเน็ต 2566
โอเน็ต 2566 (O-NET) ป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2566 สอบวันที่ 10-11 ก.พ. 2567 นี้
พร้อมกล่าวขอขอบคุณสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ที่อนุเคราะห์วิทยากรมาให้ความรู้ ขอบคุณศูนย์บริการวิชาการที่ 10(สงขลา) กระทรวงพลังงาน อนุเคราะห์สถานที่

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวที่น่าติดตาม