13/07/2024

พิจิตร-นายก อบจ.พิจิตร ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

พิจิตร-นายก อบจ.พิจิตร ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
วันที่ 9 มีนาคม 2567 ความคืบหน้าการมอบทุนการศึกษาของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร โดย พ.ต.อ. กฤษฎา  ภัทรประสิทธิ์ นายก อบจ.พิจิตร , นายพิศ  วิริยะอารีธรรม ประธานสภา อบจ.พิจิตร และคณะ ได้ร่วมกันลงพื้นที่ไปยังห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร และ ที่ว่าการอำเภอเมืองตะพานหิน เพื่อทำกิจกรรมในการมอบททุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาของรัฐตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา-ปวช. ที่เป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสซึ่งเขียนคำร้องผ่านครู ผ่านผู้บริหารของโรงเรียน ซึ่งได้รับการกลั่นกรองจากผู้นำชุมชน หรือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แล้วว่าเยาวชนเหล่านี้ขาดแคลนทุนการศึกษา โดยโครงการมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 ที่ อบจ.พิจิตร จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาในโครงการที่ 1 นี้  เป็นการมอบทุนการศึกษาจำนวน 1,000 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท  เป็นเงินงบประมาณ 1 ล้านบาท
ดังนั้นจึงได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาดังกล่าว โดยมี นายธงชัย จันแย้  ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 , นายสมพงษ์ หอมสนิท นายอำเภอเมืองพิจิตร , นางสาวปิยฉัตร ไพรชนม์ นายอำเภอเมืองตะพานหิน  , กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ที่ร่วมกันให้เกียรติร่วมมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ อีกทั้งได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว
สำหรับโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสขาดแคลนทุนการศึกษาของ อบจ.พิจิตร   ยังคงมีโครงการที่ 2 อีกจำนวน 4,000 ทุน  ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงินงบประมาณ 4 ล้านบาท  ที่จะมอบให้ในปีการศึกษา 2567 ในช่วงเปิดเทอมการศึกษาหน้าที่จะถึงนี้ อีกด้วย
โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาจาก อบจ.พิจิตร มีดังนี้
1.เป็นเด็กและเยาวชนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา-ปวช. ในโรงเรียนของรัฐเท่านั้น
2.ผู้ขอรับทุน-ครู-ผู้บริหารสถานศึกษา เขียนคำร้องตามแบบฟอร์ม จากนั้นให้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ลงนามรับรองสถานะของเด็กและเยาวชนที่ขอรับทุนว่าเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส
  สนใจหรือมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.พิจิตร โทร 056-615240 , หรือที่ เพจเฟซบุ๊ก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
สิทธิพจน์/พิจิตร/

ข่าวที่น่าติดตาม