จับปลานิลจิตลดา เกษตรเปิดร้านฝึกขาย นร.ไทยรัฐวิทยา 111 “ ผลงาน นร.เลี้ยงเอง ขายเอง นักเลงพอ”

จับปลานิลจิตลดา เกษตรเปิดร้านฝึกขาย นร.ไทยรัฐวิทยา 111 “ ผลงาน นร.เลี้ยงเอง ขายเอง นักเลงพอ”

วันนี้ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งนางแก้ว ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูลนางวรรธิดา คมขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑๑ นำนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมการเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรัชกาลที่ 9 ลงบ่อดินจับปลานิลพันธุ์จิตลดา ในบ่อดิน/กระชัง ที่


ใช้เวลาเลี้ยงกว่า 6 เดือน เป็นปลานิลแปลงเพศ(ปลานิลหมัน) ที่กรมประมงได้สนับสนุนพันธ์ปลาเพื่อเรียนรู้และส่งเสริมรายได้ เป็นอาหารกลางวันนักเรียน
ปลานิลที่เลี้ยงไว้ใช้เวลา 6 เดือนจึงจับ น้ำหนักปลาโดยประมาณ 2 ตัว/กิโลกรัม ใช้เครื่องมือจัดการนำปลาขึ้นจากบ่อปลา นำมาล้างน้ำให้สะอาด จัดจำหน่ายแก่ ผู้ปกครองนักเรียน ที่เป็นเมนูถูกปากผู้ปกครอง
ปลาชนิดนี้เจริญเติบโตดี เลี้ยงง่าย และเนื้อมีรสชาติดีทำได้หลากหลายเมนู ถูกปากนักเรียน และเป็นที่นิยมของผู้ปกครองในเขตพื้นที่บริการ

นางวรรณธิดา กล่าวว่า โรงเรียนแห่งนี้จัดกระบวนการเรียนการสอนจากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรัชกาลที่ 9 ลงสู่หลักสูตรเน้นบูรณาการกิจกรรมแก่นักเรียนรวมทั้งยุวเกษตรที่ลงสู่บ้านผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้อย่างมีภูมิคุ้มกันอยู่อย่างมีความสุขสู่การจัดการเรียน เรียนดี มีความสุข สอดรับ นโยบาย รมว.ศธ. “พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ”

 

นายปรีชา สถิตเรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวที่น่าติดตาม