13/07/2024

ชุมพร – มทบ.44 จัดพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธ์ผัก

ชุมพร – มทบ.44 จัดพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธ์ผัก

วันนี้.(8 มีค. 67) เวลา 14.00 น. ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร พลตรี สุรเทพ หนูแก้ว ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 จังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธี รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมร่วมถวายพระราชสักการะ ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ“ เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี ของ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้แก่เกษตรกร ได้มีพืชที่มีสายพันธุ์ที่ดี ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรด้านพันธุ์พืช ที่มีความทนทานต่อโรคและแมลง ให้ผลผลิตที่ดี จึงผลิตเม็ดพันธุ์พืชเพื่อสะสมเมล็ดพันธุ์พระราชทาน และนำไปช่วยเหลือฟื้นฟูแก่เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติและพระราชทานให้แก่ประชาชนทั่วไปอีกด้วย

พลตรี สุรเทพ หนูแก้ว ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 จังหวัดชุมพร  กล่าวว่า   กองกิจการพลเรือนได้ประสาน ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อขอพระราชทานพันธุ์ผักให้แก่กำลังพล ครอบครัวกำลังพลและประชาชนทั่วไป ได้ปลูกผักไว้กินเอง อันเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่กำลังพล ครอบครัวกำลังพล และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง มณฑลทหารบกที่ 44 จำนวน 818 ครัวเรือน เพื่อนำไปปลูกรับประทาน และสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในรุ่นต่อไปได้

ธนากร โกศลเมธี รายงาน 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม