พัทลุง-กรมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่สำรวจจุดชมวิวควนเลียบ ณ จังหวัดพัทลุง

พัทลุง-กรมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่สำรวจจุดชมวิวควนเลียบ ณ จังหวัดพัทลุง

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยนายอธึก ประเสนมูล ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ลงพื้นที่สำรวจจุดชมวิวควนเลียบ ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน

ในการสำรวจครั้งนี้ พบว่า จุดชมวิวควนเลียบเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยสามารถขึ้นมาชมได้ทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก และยังมองเห็นจังหวัดพัทลุงได้ 360 องศา รวมไปถึงน้ำตกไพรวัลย์ เขาอกทะลุ เขาชัยสน

ในการนี้กรมการท่องเที่ยวจะร่วมกับหน่วยงานในท้องที่ผลักดันให้จุดชมวิวควนเลียบเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน