กาฬสินธุ์พร้อมจัดเต็มประเพณีเทศกาลมาฆปูรณมีบูชาทะเลธุงอีสาน

จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวความพร้อมจัดใหญ่ จัดเต็มงานประเพณีเทศกาลมาฆปูรณมีบูชา ทะเลธุงอีสาน ประจำปี 2567 เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองฟ้าแดดสงยาง สืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้สู่ชุมชน

 


ที่โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางพระธาตุยาคู ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานประเพณีเทศกาลมาฆปูรณมีบูชา ทะเลธุงอีสาน จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม นายธนภัทร ณ ระนอง นายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์, นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ ปลัด จ.กาฬสินธุ์, นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกอบจ.กาฬสินธุ์, นางศิรดา มะลาสาย วัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ พ.จ.ต.สำเนียง หวังเจริญ ท้องถิ่น จ.กาฬสินธุ์ นายพุทธภูมิ นาชัยเริ่ม นายอำเภอกมลาไสย, นางไคริกา ศิรประภาเดโช ประชาสัมพันธ์ จ.กาฬสินธุ์,หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน มาร่วมงานโดยพร้อมเพียง


สำหรับงานประเพณีเทศกาลมาฆปูรณมีบูชา ทะเลธุงอีสาน จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 ครั้งนี้ จ.กาฬสินธุ์ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง ส่งเสริมเทศกาลงานประเพณีของจังหวัด สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้กับชุมชน และสร้างความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างจังหวัดกาฬสินธุ์กับจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม


โดยปีนี้มีกำหนดจัดขึ้นระว่างวันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 2567 ที่บริเวณโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางพระธาตุยาคู ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ในงานมีกิจกรรม พิธีอัญเชิญพระอุปคุต, พิธีบวงสรวงพระธาตุยาคู, การรำบูชาพระธาตุยาคู, ขบวนแห่สักการะพระธาตุยาคู, กิจกรรมทะเลธุง, สาธิตการทำธุง, การแสดงแสง สี เสียง มินิไลท์แอนด์ซาวด์, การแสดงแบบผ้าไทย, การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน, พิธีทำบุญตักบาตร เวียนเทียน, ตลาดนัดโบราณ และเฮือนโบราณ 18 หลัง เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา


ทั้งนี้จะมีความพิเศษตรงที่ได้มีการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมถวายธุง เพื่อสักการะแด่องค์พระธาตุยาคู และการจัดทะเลธุงในปีนี้ จะมีการนำต้นธุงที่เป็นสีเหลือง ซึ่งเป็นสีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเรียงกันเป็นเลข 10 และนำต้นธุงที่เป็นสีม่วง ซึ่งเป็นสีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ มาเรียงไว้รอบๆ ส่วนบริเวณรอบนอกไปกว่านั้น จะเป็นธุงหลากสี ตามความชอบและความสะดวกของผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมถวายธุง


นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า พระธาตุยาคูเป็นเหมือนศูนย์รวมใจของชาวกาฬสินธุ์ หรือจะเรียกว่าศูนย์รวมใจของชาวอีสานก็ว่าได้ พวกเราชาวกาฬสินธุ์จึงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวในการทำพิธีเพื่อสักการะบูชาองค์พระธาตุยาคู และธุงก็มีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติในพุทธกาล จึงอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านมาร่วมสักการะบูชา และร่วมรับชมความงดงามของทะเลธุงที่กำลังจะจัดขึ้นในครั้งนี้

 

ข่าวที่น่าติดตาม