(สุรินทร์) รมช.มท.ประทับใจงานประเพณีวันพระคุณรำลึกรำลึก 261 ปี พระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ และพิธีขอขวัญพระคุณข้าว ชาวสังฆะ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567

(สุรินทร์) รมช.มท.ประทับใจงานประเพณีวันพระคุณรำลึกรำลึก 261 ปี พระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ และพิธีขอขวัญพระคุณข้าว ชาวสังฆะ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายวสันต์ ชิงชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมงาน ในงานประเพณีวันพระคุณรำลึกรำลึก 261 ปี พระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ และพิธีขอขวัญพระคุณข้าว ชาวสังฆะ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567 และให้การต้อนรับ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานฯ โดยมีนายสันติ โอฆะพนม นายอำเภอสังขะ นายล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ เขต 6 หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตพื้นที่อำเภอสังขะ และประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

การจัดงานประเพณีวันพระคุณรำลึก 261 ปี พระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ และพิธีขอขวัญพระคุณข้าวชาวสังฆะ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการ รำลึกถึงพระคุณพระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเมืองสังฆะครั้งแรก ที่บ้านโคกอัจจะปะนึง ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นยาง (เฌอ เยี่ยง) จึงเรียกว่า ดงยาง ปัจจุบันคือบ้าน โคกดงยาง ตำบลสังขะ ต่อมา หัวหน้าหมู่บ้านจัดหาของป่า มีน้ำผึ้ง แก่นสน ปีกนก นอแรด งาช้าง ไปถวาย จึงเกิดเป็นประเพณีของชาวสังฆะ ดังนั้นชาวอำเภอสังขะ ในฐานะบุตร-หลาน ของพระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ จึงได้ดำเนินการจัดงานประเพณีวันพระคุณรำลึก 261 ปี พระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ

และพิธีขอขวัญพระคุณข้าวชาวสังฆะ ครั้งที่ 13ประจำปี 2567 ขึ้น เพื่อรำลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของ “ปฐมเจ้าเมืองสังฆะบุรี ศรีนครอัจจะ” สืบสานให้เกิดงานประเพณีวันพระคุณรำลึกพระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ บูชาศาลหลักเมือง และพิธีขอขวัญ พระคุณข้าวชาวสังฆะ และส่งเสริมรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่ชาวสังฆะในภาพรวม โอกาสนี้ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รู้สึกชื่นชมชาวอำเภอสังขะ ที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมโบราณให้ลูกหลานรุ่นหลังได้เรียนรู้ และจากนั้นได้ร่วมชมการแสดงรำบวงทรวงถวายรำลึกพระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ โดยมีผู้ร่วมรำ จำนวนกว่า 10,000 คน

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า รายงาน