พิษณุโลก มทบ.39จัดกิจกรรมชวนเยาวชนทำความดีในวันทหารผ่านศึก

พิษณุโลก มทบ.39จัดกิจกรรมชวนเยาวชนทำความดีในวันทหารผ่านศึก


เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 0900 พันเอกชุติชัย อาทิตย์หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกมณฑลทหารบกที่ 39 นำนักเรียนจากชมรมกตัญญูคลับ มทบ.39 ร่วมกับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนจ่านกร้อง รวม 60 คน จัดกิจกรรมชวนเยาวชนทำความดี เสียสละเพื่อส่วนรวมเนื่องในวันทหารผ่านศึก เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและมีจิตสาธารณะต่อสังคม เนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ ภายในกิจกรรมประกอบด้วย
1.) กิจกรรมพัฒนาทาสีเส้นจราจรภายในโรงเรียนจ่านกร้อง


2.) ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติภายในโรงเรียนโดยเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินี
และได้ร่วมประกอบเลี้ยง ,รับประทานอาหารร่วมกันกับนักเรียน คณะอาจารย์ ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากทางนักเรียน คณะอาจารย์โรงเรียนจ่านกร้องเป็นอย่างดี นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมได้รู้จักการเสียสละทำความดีเพื่อส่วนรวมและร่วมกิจกรรมในการทำความดีทุกครั้งที่มีโอกาส#ชมรมกตัญญูคลับมณฑลทหารบกที่ 39

 

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลกรายงานข่าว

ข่าวที่น่าติดตาม