ประจวบคีรีขันธ์-จับเนื้อควายแช่แข็ง 24 ตัน คาด่านห้วยยาง

ประจวบคีรีขันธ์-จับเนื้อควายแช่แข็ง 24 ตัน คาด่านห้วยยาง
เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ทหารหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ตำรวจ สภ.ห้วยยาง เจ้าหน้าที่สารวัตรกรมปศุสัตว์ ชุดเฉพาะกิจ กลุ่มด่านกักกันสัตว์ ที่ 8 เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอทับสะแก ร่วมจับกุมผู้กระทำผิดฐานเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้า – ออก หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคระบาดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ ที่ด่านตรวจความมั่นคง สภ.ห้วยยาง หมู่ 1 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
พบรถยนต์บรรทุกสิบสองล้อยี่ห้อฮีโน่ เลขทะเบียน 71 – 4651 เพชรบุรี พบซากกระบือแช่แข็งบรรจุหีบห่ออยู่ในลังกระดาษน้ำหนัก 17,000 กิโลกรัม และรถยนต์หกล้อตู้ทึบ เลขทะเบียน 70 – 7523 ราชบุรี ซากกระบือแช่แข็งบรรจุหีบห่ออยู่ในลังกระดาษน้ำหนัก 7,000 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น 24,000 กิโลกรัม
มีนายชานันท์  อายุ 27 ปี ชาว จ.นครศรีธรรมราช และนายณดล อายุ 63 ปี ชาวกรุงเทพฯ ผู้ขับขี่ทั้งสองคนให้การว่า ขับรถเดินทางมาจาก ต้นทาง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จะไปส่งสินค้าปลายทางที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ขอตรวจเอกสารใบอนุญาตเคลื่อนย้าย แต่คนขับรถไม่มีเอกสารแสดง เจ้าหน้าที่จึงทำการจับกุมและยึดของกลาง และแจ้งข้อหาว่าทั้งนี้เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 มาตรา 22 ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ตามที่กำหนดในประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว เขตโรคระบาด หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด นำเข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตนั้น มีโทษตามมาตรา 65 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 31 นำเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษตามมาตรา 68 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 2558 มาตรา 34 เคลื่อนย้ายซากสัตว์ ข้ามจังหวัด โดยมิได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์ท้องที่ต้นทาง บทกำหนดโทษมาตรา 71 จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ มีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 มาตรา 242, 246 และ 247
นายนิพล ทองเก่า ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์/4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0909944781