“ไม่ปล่อยผ่านตรวจละเอียดยิบ!! ชายชาวอินโดนีเซียแอบเอาหนังสือเดินทางปลอมมาใช้หวังเข้าประเทศไทยโดนรวบคาด่านตรวจคนเข้าเมืองควนโดน จังหวัดสตูล”

ไม่ปล่อยผ่านตรวจละเอียดยิบ!! ชายชาวอินโดนีเซียแอบเอาหนังสือเดินทางปลอมมาใช้หวังเข้าประเทศไทยโดนรวบคาด่านตรวจคนเข้าเมืองควนโดน จังหวัดสตูล

ตามนโยบายของ พล...อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.สตม., พล...ภาณุมาศ บุญญลักษม์ รอง ผบช.สตม., พล...พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม. และ พล...ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.6 ให้ตรวจคนเข้าเมืองทุกจังหวัดตรวจสอบคนต่างด้าวที่เดินทางเข้าและออกราชอาณาจักรอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการใช้หนังสือเดินทางปลอมหรือมีดวงตราประทับปลอม เนื่องจากในห้วงที่ผ่านมามีการจับกุมคนต่างด้าวที่ใช้หนังสือเดินทางหรือตราประทับปลอมมากขึ้น โดยมุ่งเน้นเพื่อเป็นการกวาดล้างอาชญากรรมตามนโยบายของรัฐบาล

...เจริญพงษ์ ขันติโล ผกก.ตม.จว.สตูล และ พ...ระลึก อินทรัศมี รอง ผกก.ตม.จว.สตูล ได้ขานรับนโยบาย กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในสังกัดทุกนายให้เข้มงวดการตรวจบุคคลและยานพาหนะเข้าออกราชอาณาจักรมาโดยตลอด โดยในวันนี้ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ขณะที่เจ้าหน้าที่ ตม.จว.สตูล ประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองควนโดน จว.สตูล ปฏิบัติหน้าที่ ได้มี MR.FERI DONA อายุ 30 ปี สัญชาติอินโดนีเซีย เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านตรวจคนเข้าเมืองควนโดน โดยใช้หนังสือเดินทางสัญชาติอินโดนเซีย เลขหนังสือเดินทาง B6605823 เพื่อใช้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย เจ้าหน้าที่ตม.จว.สตูล ได้ทำการตรวจสอบหนังสือเดินทางอย่างละเอียดและพบว่าหนังสือเดินทางมีลักษณะน่าสงสัยคล้ายเป็นหนังสือเดินทางปลอม เนื่องจาก ไม่มีลายน้ำในหน้าเอกสารแต่ละแผ่นและรอยปรุของเลขหนังสือเดินทางไม่เรียบร้อย จึงได้ตรวจสอบผ่านระบบ Biometrics พบว่าเป็นหนังสือเดินทางปลอม จึงได้สอบถาม MR.FERI DONA ยอมรับว่า ได้รับหนังสือเดินทางฉบับดังกล่าวมาจากเพื่อนชาวมาเลเซีย เมื่อ 4 วันที่ผ่านมาขณะที่พักอาศัยอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย โดยเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 600 ริงกิต หรือประมาณ 4,800 บาท โดยหวังจะเอามาใช้เดินทางเข้ามาทำธุระในประเทศไทย จึงได้จับกุมตัวแจ้งข้อกล่าวหา ให้ทราบว่า ปลอมและใช้หนังสือเดินทางปลอมและแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ทราบ ทำบันทึกจับกุม ส่งพงส.สภ.ควนโดน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยฐานความผิดดังกล่าวมีอัตราโทษจำคุกสูงตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล ได้ขานรับนโยบายของผู้บังคับบัญชา สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพิ่มมาตรการและความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้าออกราชอาณาจักร เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมตาม พ...คนเข้าเมือง พ..2522 และ พ...ที่มีโทษทางอาญาอย่างจริงจัง หากประชาชนท่านใดพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิดในจังหวัดสตูล กรุณาแจ้งมายัง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล เลขที่ 6 ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000 หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 074711080 หรือที่สายด่วน 1178 หรือที่ www.immigration.go.th จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง

ข่าวที่น่าติดตาม