เชียงใหม่-โรงเรียนวัฒโนทัยฯ MOU ผลักดันธนาคารโรงเรียนสู่ระบบดิจิตัล

เชียงใหม่-โรงเรียนวัฒโนทัยฯ MOU ผลักดันธนาคารโรงเรียนสู่ระบบดิจิตัล

วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยงานธนาคารโรงเรียน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (GSB Digital School Bank) โดยพิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มีนายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และนางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม รองผู้อำนวยโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และผู้บริหารธนาคารออมสินสาขาเชียงใหม่ นายนที ศรีสุทธิ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตเชียงใหม่ 1 และ นางอัจฉรา ทิพย์วงค์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาหนองหอย ร่วมลงนาม ณ อาคารศรีสวรินทิรา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างวินัยการออมในรูปแบบของธนาคารจำลองอันจะนำไปสู่ประสบการณ์ทางการเงินในรูปแบบ ดิจิทัลผ่านการจำลองสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ขึ้นในสถาบันการศึกษา เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้พื้นฐานในการบริหารจัดการทางการเงินด้วยเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในเศรษฐกิจ ยุคดิจิทัลและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อประเทศในยุค Thailand 4.0

นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันที่ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของรัฐบาล( National e- Payment Master Plan) พร้อมทั้งพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับครูและนักเรียนผู้ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนและพิธีมอบทุนประเดิมและชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการแสดงจากนักเรียนเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนและนักเรียนสภานักเรียน

ข่าวที่น่าติดตาม