นราธิวาส-สาธารณสุขอำเภอสุไหงปาดี ห่วงใย ประชาชน ดุจญาติมิตร

นราธิวาส-สาธารณสุขอำเภอสุไหงปาดี ห่วงใย ประชาชน ดุจญาติมิตร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายบำรุง หนูอินทร์ สาธารณสุขอำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วยคณะ ผู้รับผิดชอบงานดูแลคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ พระบรมวงศานุวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลสุไหงปาดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสากอ พยาบาลประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสากอ และ อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค ให้กับครอบครัวผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ พระบรมวงศานุวงศ์ ณ บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 12 ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้สาธารณสุขอำเภอสุไหงปาดีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสากอ พร้อมคณะทำงานจะมุ่งเน้นพัฒนา ระบบสุขภาพให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานภายใต้หลักวิชาการ สร้างสุขภาพแบบองค์รวม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพ บริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึง
พัฒนาและเชื่อมโยง การทำงานกับโครงข่ายสุขภาพอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนอีกด้วย

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ นราธิวาส