นครปฐม-สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม จัดงานประกวดนางสาวไทย

นครปฐม-สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม จัดงานประกวดนางสาวไทย เพื่อค้นหาสาวงามที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นตัวแทนจังหวัดนครปฐม สู่เวทีประกวดนางสาวไทย ปี 2567 และการประกวดในเวทีระดับนานาชาติ
  วันที่ 30 มกราคม 2567 ที่โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประกวดนางสาวไทย นครปฐม ประจำปี 2567 โดยสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม ด้วยการส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงามของจังหวัดผ่านเวทีการประกวด แสดงถึงความงดงามของวัฒนธรรมไทย ผ่านการแสดงออกทั้งในเรื่องของการแต่งกาย และศิลปะการแสดงต่างๆ อีกทั้งค้นหาสาวงามที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในการเป็นตัวแทนของจังหวัดนครปฐม
เพื่อส่งเข้าสู่เวทีการประกวดนางสาวไทย ปี 2567 รวมไปถึงการประกวดในเวทีระดับนานาชาติ ตลอดจนพัฒนาความสามารถและสร้างโอกาสในอาชีพของสตรี ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตรี เป็นเวทีที่ให้ผู้หญิงได้แสดงความสามารถ นอกจากความสวยงามภายนอก การประกวดยังเน้นถึงคุณสมบัติและความสามารถอื่นๆ เช่น ไหวพริบปฏิภาณ และความสามารถในการสื่อสาร นอกจากนี้ เพื่อเป็นเวทีสำหรับการทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะกิจกรรมที่ส่งเสริมสิทธิของสตรี ส่งเสริมความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในประเด็นต่างๆ ในสังคม
นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม กล่าวว่า ทางสมาคมฯ มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนและส่งเสริมสตรีไทย โดยเฉพาะสาวงามจากจังหวัดนครปฐม ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสตรีไทยทุกคน ซึ่งการประกาศรับสมัครในปีนี้ได้รับความสนใจอย่างลันหลาม มีผู้สมัครจำนวน 25 คน ที่แสดงความต้องการที่จะเป็นตัวแทนของคนนครปฐมในเวทีระดับประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความพร้อมของสาวงาม นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ได้ส่งเสริมกิจกรรมตามพันธกิจของสมาคมฯ ในการเชิดชูเกียรติและยกสถานภาพของสตรี โดยความร่วมมือร่วมใจกันของสมาชิก ในการใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและจังหวัดนครปฐมสืบไป
ผลการประกวดนางสาวไทย นครปฐม ประจำปี 2567 ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวนภัสสร สุปรียสุนทร (น้องเมเปิ้ล) ได้รับมงกุฎ จากคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสมาพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสายสะพาย จากนางสาวปิยาภรณ์ แสนโกศิก ผู้อำนวยการกองประกวดนางสาวไทย สำหรับรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ได้แก่ นางสาวภรณ์ณิภัทร  สนสาขา (น้องกี้) และรองชนะเลิศอันดับที่สอง 2 ได้แก่ นางสาวพิมพกานต์ ผลเจริญรัตน์ (น้องขิม)
โอกาสนี้ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ประธานสมาพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผู้อำนวยการกองประกวดนางสาวไทย นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม คณะกรรมการตัดสิน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร บริษัทต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนางสาวนภัสสร สุปรียสุนทร ผู้ชนะเลิศการประกวดนางสาวไทย นครปฐม ประจำปี 2567

ข่าวที่น่าติดตาม