ลำปาง-ผบ.มทบ.32 นำทหารผ่านศึกพื้นที่ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2567

ลำปาง-ผบ.มทบ.32 นำทหารผ่านศึกพื้นที่ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2567

 


ด้วยในวันที่ 30 มกราคม 2567 องค์การทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2567 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสดุดีวีรกรรม ความกล้าหาญ ตลอดจนคุณงามความดีของทหารผ่านศึก รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสำคัญของทหารผ่านศึก

ในพื้นที่จังหวัดลำปาง พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย จิตอาสา 904 , กำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 และผนึกกำลังแห่งความจงรักภักดีของทหารผ่านศึกพื้นที่ลำปาง แพร่ จัดกิจกรรมจิตอาสาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณพื้นที่โดยรอบ อนุสาวรีย์พระญาสุลวลือไชยสงคราม (เจ้าพ่อทิพย์ช้าง)

โดยได้ร่วมกันเก็บกวาดเศษกิ่งไม้ใบไม้ ปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ทำความสะอาดองค์อนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง ผู้กล้าแห่งเมืองเขลางค์นคร ผู้ที่กอบกู้อิสรภาพสถาปนาความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้แก่นครลำปางและหัวเมืองฝ่ายเหนือจนทำให้พี่น้องประชาชนได้อยู่อย่างมีความสุขมาจนทุกวันนี้ ทั้งนี้ผู้บริหารเทศบาลนครลำปาง หน่วยงานเอกชน ทหารผ่านศึกผู้พิการซึ่งเป็นสมาชิกในโครงการซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม

 

#กองทัพบก #มทบ32 #ทหารผ่านศึกลำปาง #พ่อเจ้าทิพย์ช้าง #ทำความดีด้วยหัวใจ ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน