พิษณุโลก อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐ-เอกชนผนึกกำลัง มุ่งเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการภาคเหนือตอนล่างอย่างยั่งยืน

พิษณุโลก อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐ-เอกชนผนึกกำลัง มุ่งเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการภาคเหนือตอนล่างอย่างยั่งยืน


เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรม NU SciPark Dinner Talk 2024 เพื่อพบปะหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ประกอบการในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน พร้อมหารือแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น มีการโชว์เคสผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ได้รับความสนใจจากภาคเอกชนเป็นอย่างมาก ณ ห้องคอนเวนชั่น 2 โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก


จากนั้นเริ่มงานด้วย รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มากล่าวต้อนรับ พร้อมเล่าถึง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ รวมถึง ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ฉายภาพให้เห็นถึงระบบนิเวศทางธุรกิจของประเทศต่อบริบทในการพัฒนาธุรกิจของภาคเอกชน และปิดท้ายด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มาเล่าถึง บทบาทของอุทยานวิทยาศาสตร์ต่อการสนับสนุนผู้ประกอบการ ซึ่งได้มาแนะนำบริการต่าง ๆ ของ NU SciPark พร้อมทุนสนับสนุนสำหรับภาคเอกชน ทั้งนี้ ภายในงานมีผู้ประกอบการให้ความสนใจ เข้ามาปรึกษาปัญหาในธุรกิจ และขอรายละเอียดทุน ที่ NU SciPark Connex เป็นจำนวนมาก


นอกจากนั้นยังจัดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ “มุมมองและความคาดหวังของภาคเอกชนจังหวัดพิษณุโลกต่อการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมจากภาครัฐ” โดยตัวแทนจากภาคเอกชน ประกอบด้วย คุณพญา ธาราวุฒิ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก , คุณปกรณ์ ด่านสีทอง ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก , ภญ.วรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์ อุปนายกสมาคมเครือข่ายไมซ์ภาคเหนือตอนล่าง และคุณกนกนาถ ลิขิตไพรวัลย์ ประธาน YEC จังหวัดพิษณุโลก


ทั้งนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งเป้าขับเคลื่อนให้เกิดการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางด้านการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชน ให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ และบริการของอุทยานฯ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ” ได้อย่างแท้จริง
สอบถามรายละเอียดบริการหรือทุนสนับสนุนเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เบอร์โทรศัพท์ 055-968755 ในวันและเวลาราชการ

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

ข่าวที่น่าติดตาม