ปทุมธานี บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด แถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ

ปทุมธานี บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด แถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 10.00 นณ ห้องประชุม บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่บางกะดี ซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีผู้สื่อข่าวรายงานจาก บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด ดร. ปัญญาพล สุพรรณวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานในงานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ จำนวน 6 บริษัท

ซึ่งประกอบไปด้วย
1. บริษัท เอส พี ที เพาเวอร์แมนส์ จำกัดคุณสมศักดิ์ เอมแจ้ง ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ2. บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด (ECONOWATT)
คุณรวิวัฒน์ พนาสันติภาพ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ3. บริษัท ไลน์เมกเกอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดคุณวรปัญญา สุธานุภาพวุฒิ ตำแหน่ง Technical Advisor
4. บริษัท เทรนด์ อิเลคทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จํากัดคุณสุรินทร์ ว่องวิไลกุล ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ5. บริษัท เมคคานิคัล แอนด์ ฟู้ด โพรเซส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดคุณเฉลิมพร วงศ์ชั้น ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการและ 6. บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเวอร์ชั่น แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัดคุณวิโรจน์ ไฉ่เจียว ตำแหน่ง Business Development


ส่วนบรรยากาศ งานแถลงข่าวพิธีลงนาม ข้อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ เมื่อเวลา 10.00 . คณะผู้บริหาร บริษัทต่างๆ ที่ร่วมบันทึกข้อตกลง ได้เดินทางมาถึง บริษัท เอสเอ็ม.ซี. ( ประเทศไทย) จำกัด ส่วนกำหนดการเริ่มเวลา 10.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เวลา 10.30 น. กล่าวเปิดงานและแถลงวัตถุประสงค์โดย ดร.ปัญญาพล สุพรรณวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด เวลา 11.00 น.เริ่มพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางธุรกิจ โดยคณะผู้บริหารจากนั้นเวลา 11.45 น. ถ่ายรูปร่วมกัน และเวลา 12.00 น.รับประทานอาหารร่วมกันเป็นอันเสร็จพิธี ด้าน ดร.ปัญญาพล สุพรรณวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารจากบริษัทพันธมิตรทั้ง 6 บริษัทที่ได้ให้เกียรติกับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ สำหรับวัตถุประสงค์กระผมก็ขออนุญาตแนะนำสั้นๆ ว่าในปัจจุบันนี้การทำธุรกิจไม่สามารถทำธุรกิจเพียงลำพังได้ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีความชำนาญในด้านธุรกิจระบบอัตโนมัติ แต่ในการทำธุรกิจปัจจุบันเราจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยกันระหว่างธุรกิจ ซึ่งทั้ง 6 บริษัทเราได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบริษัทที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญในเรื่องของระบบอัตโนมัติและเป็นผู้นำในธุรกิจแต่ละแขนงต่างๆ มาทำธุรกิจร่วมกันจะมีความแข็งแกร่งและสามารถที่จะสร้างโอกาสในการทำธุรกิจได้มากขึ้น


ดังนั้นในนามของ บริษัท เอส เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ก็ขออนุญาตที่จะเป็นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรทางธุรกิจทั้ง 6 บริษัทและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โอกาสในการทำธุรกิจของเราในวันข้างหน้าทั้ง 6 บริษัทรวมทั้ง บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยก็จะเป็น 7 บริษัทก็สามารถที่ฟันฝ่าอุปสรรคการทำธุรกิจ ที่มีความยากขึ้นมีการแข่งขันในการทำธุรกิจมากขึ้น แต่เราสามารถที่จะผนึกกำลังกันและสามารถสร้างผลสำเร็จให้กับธุรกิจของเราทั้งหมดร่วมกันได้ ดังนั้นในนามของ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด และฝ่ายบริหารก็ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารทั้ง 6 บริษัท และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีการลงนามความร่วมมือในวันนี้ และขอให้พิธีลงนามความร่วมมือในวันนี้สำเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ทุกประการขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งในนามบริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด ครับ

 

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม