จันทบุรี-จัดกิจกรรมสภากาแฟ ( กาแฟยามเย็น ) กระชับสัมพันธไมตรี รับฟังปัญหาของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน

จันทบุรี-จัดกิจกรรมสภากาแฟ ( กาแฟยามเย็น ) กระชับสัมพันธไมตรี รับฟังปัญหาของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน

และพบปะสื่อมวลชนเพื่อบูรณาการ การทำงานเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ และสื่อมวลชนทุกแขนง
วันนี้ ( 29 ม.ค.67 ) ที่ บ้าน 2462 หลังร้าน Koff House ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสมาคม องค์กรภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ( กาแฟยามเย็น ) กระชับสัมพันธไมตรี

รับฟังปัญหาของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ประจำจังหวัดจันทบุรีและพบปะสื่อมวลชนเพื่อบูรณาการ การทำงานเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ และสื่อมวลชนทุกแขนงในการร่วมกันพัฒนาขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ตอบสนองการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีได้ตรงตามความต้องการท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น สนุกสนาน เป็นกันเองในรูปแบบงาน มนต์รักลูกทุ่ง

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334

ข่าวที่น่าติดตาม