อุดรธานี-กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จัดกิจกรรม Surasakmontri Army Run 2024 “วิ่งนี้เพื่อน้องชายแดน” ครั้งที่ 1

อุดรธานี-กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จัดกิจกรรม Surasakmontri Army Run 2024 “วิ่งนี้เพื่อน้องชายแดน” ครั้งที่ 1
**********************

ที่ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา (พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสูร) ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จัดกิจกรรม Surasakmontri Army Run 2024 “วิ่งนี้เพื่อน้องชายแดน” ครั้งที่ 1 เพื่อจัดหาถุงยังชีพเพื่อการศึกษา อุปกรณ์กีฬา และสิ่งของที่จำเป็นอื่นๆ นำไปมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนที่ขาดแคลน ในพื้นที่ชายแดน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร โดยมี ดร.สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Surasakmontri Army Run 2024 “วิ่งนี้เพื่อน้องชายแดน” ครั้งที่ 1

พร้อมทั้งได้มอบโล่รางวัลเกียรติยศ และเหรียญที่ระลึก ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่วิ่งเข้าเส้นชัยในลำดับที่ 1, 2 และ 3 ในของแต่ละรุ่นอายุ/ประเภท และ ระยะทาง โดยแบ่งออกเป็นประเภท/ระยะทาง การแข่งขันดังนี้ ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร รวมสิ่งกีดขวาง, ประเภทฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร รวมสิ่งกีดขวาง , ประเภทแฟนซี และการแข่งขันเป็นหน่วยทหารของหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 3 ซึ่งโดยมีผุ้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 900 คน


.
โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นดำริ ของ พลตรี นรฺธิป โพยนอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3/ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เพื่อที่จะให้ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน ในการจัดหาถุงยังชีพเพื่อการศึกษา อุปกรณ์กีฬา และสิ่งของที่จำเป็นอื่นๆ เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนที่ขาดแคลน ในพื้นที่ชายแดน 5 จังหวัด ได้แก่

จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในค่ายทหาร และส่งเสริมความร่วมมือทุกด้าน ระหว่างหน่วยทหาร กับส่วนราชการ และประชาชนในพื้น จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนักวิ่งจะได้เยี่ยมชม และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในระหว่างเส้นทางวิ่ง ประกอบด้วยการเยี่ยมชมพื้นที่ทำการเกษตรปลูกผักปลอดภัยและเลี้ยงสัตว์ ของโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 3 กว่าเนื้อที่ 140 ไร่ การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสูร

ซึ่งอดีตเคยเป็นสถานีเรดาร์ตรวจจับสัญญาณวิทยุของกองทัพสหรัฐ สมัยสงครามเวียดนามที่มีความทันสมัยและมีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้วิ่งผ่านอุปสรรค เครื่องกีดขวาง ซึ่งใช้เป็นสนามทดสอบกำลังใจของหน่วย ในอุปกรณ์มาตรฐานของการฝึกทางทหาร ตลอดจนประชาสัมพันธ์เปิดเส้นทางวิ่งและพื้นที่ออกกำลังกายแห่งใหม่ของจังหวัดอุดรธานี ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาออกกำลังกาย ซึ่งถือว่าเป็น “ปอดแห่งใหม่” ของจังหวัดอุดรธานี

 

ภาพ/ข่าว ฐนกร / เดวิท โชคชัย รายงาน 092-5259-777