23/07/2024

พิจิตรเกษตรกร100รายยิ้มร่าKick off มอบโฉนดเพื่อการเกษตร 108 แปลงพื้นที่1,102ไร่

พิจิตรเกษตรกร100รายยิ้มร่าKick off มอบโฉนดเพื่อการเกษตร 108 แปลงพื้นที่1,102ไร่
https://youtu.be/mDCaIURroVQ
วันที่ 15 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีขรรค์ไชย ทันธิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตร เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2567 ซึ่งจัดขึ้นที่วัดหนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร โดยมี นายธรรมนูญ  แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนในสังกัดของกระทรวงเกษตรฯ รวมถึงฝ่ายปกครองและผู้นำท้องถิ่นมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินการโดย  นายศุภชัย สงชู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร เพื่อทำพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร จำนวน 100 ราย 108 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,106 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา ซึ่งเมื่อเกษตรกรได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรแล้ว จะทำให้เกษตรกรได้รับโอกาสพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว พร้อมขยายสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นที่ยอมรับเพื่อเพิ่มมูลค่า และใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น
โดย ว่าที่ร้อยตรีขรรค์ไชย ทันธิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า “การเปลี่ยนเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน จาก ส.ป.ก. 4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ก็เพื่อขยายสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นที่ยอมรับเพื่อเพิ่มมูลค่าและใช้ค้ำประกันสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรที่ดำเนินการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้แก่เกษตรกร อีกทั้งช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ มีเงินทุนหมุนเวียนในระบบเพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้และลดรายจ่ายครัวเรือนให้กับเกษตรกรและประชาชน ตลอดจนเพื่อส่งมอบความสุขจากรัฐสู่ประชาชน”
ในส่วนของ นายวินัย วงศ์จะมาศ ชาวบ้านตำบลหนองโสน เผยถึงความรู้สึกในวันนี้ว่าตนดีใจมาก ที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับตนและครอบครัว ซึ่งเดิมตนมีเนื้อที่ ส.ป.ก.อยู่แล้ว 15 ไร่ ต่อจากนี้ ก็จะได้พัฒนาที่ดินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการทำไร่ต่อไป ขณะที่นายสวัสดิ์ สระทองโสม ผู้ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร 10 ไร่ ก็กล่าวขอบคุณรัฐบาลที่สานฝันให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ได้มีโฉนดทางการเกษตรเป็นของตนเอง
สิทธิพจน์/พิจิตร/

ข่าวที่น่าติดตาม