การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น26 พ.ย. 2566 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น26 พ.ย. 2566 เชิญวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

​​สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์เิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. จำนวน 26 แห่ง ประกอบด้วย

​​1. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

​​2. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

​​3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปทุม เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปทุม เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีโนนงาม เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลุบ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอส่องดาว
จังหวัดสกลนคร แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสมัคร เขตเลือกตั้งที่ 1อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด เขตเลือกตั้งที่ 1อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาแทนตำแหน่งที่ว่าง

​​11. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองไผ่ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​12. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านบึง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​13. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

​​14. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

​​15. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

​​16. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​17. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​18. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เขตเลือกตั้งที่ 2อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​19. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญ เขตเลือกตั้งที่ 7อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​20. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เขตเลือกตั้งที่ 9อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​21. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​22. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เขตเลือกตั้งที่ 4อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​23. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​24. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เขตเลือกตั้งที่ 6อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​25. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​26. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาวา เขตเลือกตั้งที่ 2อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ

ข่าวที่น่าติดตาม