เชียงใหม่- ก.ล.ต. ลงพื้นที่เชียงใหม่ให้ข้อมูลความรู้เรื่องการเงินการลงทุนในงาน”มหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 18”

เชียงใหม่- ก.ล.ต. ลงพื้นที่เชียงใหม่ให้ข้อมูลความรู้เรื่องการเงินการลงทุนในงาน”มหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 18”

ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยกับการร่วมกิจกรรมออกบูธของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 18 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2566 ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผู้ลงทุน รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs) และสตาร์ตอัป (Startups) สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและสอบถามข้อมูลภายในบูธตลอดการจัดงาน 3 วัน จำนวนกว่า 600 คน

ก.ล.ต. เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธภายใต้แนวคิด “Sustainable Investment & Self-protection for Well-being” พร้อมเป็นหน่วยงานที่ส่งต่อความรู้ด้านการลงทุนที่ยั่งยืน สนับสนุนให้ประชาชน ผู้ลงทุน รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจเอสเอ็มอี และสตาร์ตอัป ได้รู้จักผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน โดยภายในบูธนำเสนอข้อมูลความรู้

แบ่งออกเป็น 2 โซนหลักด้วยกันคือ 1. โซน Sustainable Investment นำเสนอข้อมูลความรู้ เรื่องการลงทุนในตลาดทุน การลงทุนเพื่อความยั่งยืน รวมถึงข้อมูลทางเลือกระดมทุนเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเป็นการระดมทุนอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะช่วยพัฒนาโลกไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวและช่องทางระดมทุนผ่านตลาดทุน 2. โซน Self-protection for Well-being นำเสนอข้อมูลการปกป้องตนเอง เพื่อไม่ให้ถูกหลอกลงทุน แนะนำข้อสังเกตการหลอกลวงชวนให้ลงทุน รู้จักกลโกงที่แอบอ้างสินทรัพย์ดิจิทัลและผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ตลอดจนให้คำแนะนำ เบาะแสเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนและข้อมูลช่องทางการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ และนอกจากข้อมูลความรู้ดี ๆ แล้ว

ภายในบูธยังมีกิจกรรมและเครื่องมือต่าง ๆ ให้ผู้เยี่ยมชมได้ทดลองใช้งาน อาทิ กิจกรรมเกมหาสัญญาณอันตรายจากกลโกงหลอกลงทุน
เครื่องมือช่วยป้องกันการถูกหลอกหลวงให้ลงทุน แอปพลิเคชัน “SEC Check First” เครื่องมือทดลองประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงจากการลงทุนผ่านการทำ Suitability Test เพื่อรู้จักวิธีจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่ตนเองรับได้ เครื่องมือคำนวณเงินที่ต้องใช้ตอนเกษียณ ผ่านแอปพลิเคชัน  “Retirement Checkup” เพื่อการวางแผนสำหรับการเกษียณในอนาคต

สำหรับปี 2566 ก.ล.ต. ร่วมออกบูธให้ความรู้ในงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2023 รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ได้แก่ 1. งานมหกรรมการเงินกรุงเทพฯ ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2566 ณ อาคาร
ชาเลนเจอร์ 2 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 2. งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 13 จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2566

ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ 3. งานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 17 จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2566 ณ MCC Hall ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช
4. งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 18 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ซึ่งมีประชาชนร่วมทำกิจกรรมและได้รับข้อมูลความรู้เรื่องการเงินการลงทุนจากบูธ ก.ล.ต. ภายในงาน Money Expo รวมแล้วกว่า 5,000 คน ติดตามข้อมูลข่าวสารและความรู้ดี ๆ จาก ก.ล.ต. ได้ที่ Facebook สำนักงาน กลต. และ Facebook start-to-invest

 

นภาพร/เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม