กระบี่-วัดสิริบรรพตโชคชัย (สำนักสงฆ์ถ้ำขนมโค) อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ จัดพิธีพุทธาภิเษก เครื่องรางมงคล “ขนมโค”รุ่นแรก ผสมมวลสารเก่าผงปูนปั้นขนมโค ปี ๒๔๙๒

กระบี่-วัดสิริบรรพตโชคชัย (สำนักสงฆ์ถ้ำขนมโค) อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ จัดพิธีพุทธาภิเษก เครื่องรางมงคล “ขนมโค”รุ่นแรก ผสมมวลสารเก่าผงปูนปั้นขนมโค ปี ๒๔๙๒

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๙ น.ณ มณฑลพิธีฯวัดสิริบรรพตโชคชัย(ที่พักสงฆ์ถ้ำขนมโค) อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ได้จัดให้มีพิธีพุทธาภิเษก เครื่องรางมงคล “ขนมโค”รุ่นแรก โดยพระเดชพระคุณ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) เมตตามอบมวลสารของเก่า เช่น ปูนกระเทาะเก่า พระพุทธรูปทองคำ,ผงเครื่องรางขนมโคปี ๒๔๙๒ พ่อท่านคล้าย,ผงปูนเปลือกหอยเก่า

,และพระผงต่างๆเพื่อนำมาผสมมวลสารจัดสร้างเป็นเครื่องรางขนมโคเป็นสิริมงคล แห่งความอุดม สมบูรณ์ และเป็นมงคลอีกด้วย โดยวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเครื่องรางขนมโค รุ่นแรกนี้เพื่อเป็นที่ระลึกกฐินสามัคคี ปี ๒๕๖๖ สร้างศาลาการเปรียญ และในโอกาสที่สำนักสงฆ์ถ้ำขนมโค ได้ยกฐานะเป็นวัดสิริบรรพตโชคชัย โดยมีนายสมหมาย เอี่ยมสอาด น้องชายเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี และ พลเอก อมรฤทธิ์ แพทย์เจริญ ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธี

เมื่อถึงเวลามงคลฤกษ์ ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งขณะที่กำลังจุดเทียนนั้นเกิดปรากฎการอสนีบาตฟาดลงมาดังกึกก้องมณฑลพิธีฯ ซึ่งเคยแต่ได้ยินเสียงคนเก่าๆเล่าว่าสมัยปี ๒๕๓๖ ตอนเสกพ่อท่านคล้าย ที่วัดสวนขัน อสนีบาตฟาดเปรี้ยงกลาง พระอุโบสถและปะรำพิธี ประชาชนทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างยกมือไหว้ท่วมหัว เปรียบประดุจดวงวิญญาณรับทราบด้วยญาณวิถีฯ และวันนี้นับเป็นประวัติศาสตร์ที่กลับมาซ้ำรอยอีกครั้ง ณ มณฑลพิธีแห่งนี้

การทำพิธีพุทธาภิเษก ในครั้งนี้พระครูสังฆรักษ์ภูริณัฐ จิตฺตธมฺโม (พระอาจารย์ขวัญ) ประธานสงฆ์ฯได้กราบอาราธนา ท่านพระครูกาชาด วัดประดู่หอม จังหวัดพัทลุง พระเกจิอาจารย์สายเขาอ้อจุดเทียนชัย โดยมีพระภาวนาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตปลุกเสก ๘ ทิศในประรำโรงพิธีฯและมีอาจารย์ฆราวาส นั่งปรกประจำราชวัตรฉัตรธงทั้ง ๔ ทิศ เพื่อความเป็นสิริมงคลในพิธีครั้งนี้…

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม