ตราด พุทธศาสนิกชนชาวอําเภอคลองใหญ่ทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาร่วมกันแห่กฐินวัดคลองใหญ่ ต.คองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ประจําปี 2566

ตราด พุทธศาสนิกชนชาวอําเภอคลองใหญ่ทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาร่วมกันแห่กฐินวัดคลองใหญ่ ต.คองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ประจําปี 2566

 

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ.วัดคลองใหญ่ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด พุทธศาสนิกชนชาวอําเภอคลองใหญ่และชาวไทย-กัมพูชาร่วมกันแห่องค์กฐินสามัคคีไปรอบๆอุโบสถ วัดคลองใหญ่เป็นจํานวนมาก พร้อมด้วยขบวนแห่สิงโตมังกรของศิษย์เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่แห่อย่างยิ่งใหญ่ร่วมเชิดสิงโต และร่วมแห่บริเวณงานกฐินสามัคคีวัดคลองใหญ่ เมื่อเวลา 09.00น.เป็นต้นไป โดยมี นายวิจิตร พาพลงาม นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานจุดธูปเทียนที่พระประธาน พร้อมให้เกียรติเข้าร่วม พ.ต.อ.สมชิต วินพะไชย ผกก.สภ.คลอง


ใหญ่ นายศักดา นางมลฤดี กวินธนโชติ ประธานอุปถัมภ์ พร้อมด้วยเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี นายโอภาพ บํารุงการ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 นางสมคิด บํารุงการ น.ส.พรรษรัตน์ คัณทับ และนางรุ่นนภา ภู่ทอง ร่วมเป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2566 โดยมีพระครูวุฒิสาร ธรรมคุณ เจ้าคณะตําบลคลองใหญ่ พระครูวินัยธร ไอซ์ ชินวโร และพระอาจารย์รัศมี รสฺสมิโต อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองใหญ่ประธานฝ่ายสงฆ์ วัดคลองใหญ่ พร้อมพระสงฆ์ จํานวน 15 รูป พร้อมด้วยหน่วยงาน ทหาร ตํารวจ กลุ่มแม่บ้านคลองใหญ่ ผู้นําชุมชน และประชาชน พ่อค้า แม่ค้า ชาวอําเภอคลองใหญ่ พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

เพื่อนํารายได้ทั้งหมดมาร่วมสมทบทุนสร้างและปรับปรุงสถานที่ต่างๆภายในวัดคลองใหญ่ ซึ่งยังขาดวัตถุปัจจัยอีกเป็นจํานวนมากและบูรณะปฎิสังขรณ์ภายในวัด ในการทอดกฐินสามัคีในครั้งนี้ได้ปัจจุปัจใจ จํานวนทั้งสิ้น กว่า 686,812 บาท
โดยความร่วมมือของของในพื้นที่และไกล้เครียงนับเป็นมหากุศลอย่างยิ่งที่พุทธศาสนิกชนทั้งในพื้นที่ใกล้วัดและพุทธศาสนิกชนจากพื้นที่อื่นๆ ต่างร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา และร่วมกันเป็นเจ้าภาพพิธีทอดกฐินสามัคคีซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะนำไปสมทบทุนในการจัดสร้างต่างๆภายในวัดนอกจากนี้ ยังเป็นทุนในการทำนุบำรุงตามวัตถุประสงค์ของวัดต่อไป

 

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี จ.ตราด 095-4399425
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334

ข่าวที่น่าติดตาม