จันทบุรี-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี

จันทบุรี-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี

วันนี้ ( 8 พ.ย.66 ) ที่ศาลาการเปรียญ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วยไตรมาศ โดยนายวิสุทธิ์ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 4 วิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาเขตพื้นที่บางพระ, วิทยาเขตพื้นที่จันทบุรี, วิทยาเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ, วิทยาเขตพื้นที่อุเทนถวาย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศาสนิกชน ประชาชนร่วมในพิธี และมีพระอรรถโมลี เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) เป็นประธานสงฆ์มียอดสมทบองค์กฐินรวม 1,169,866.40 บาท


ประวัติวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรีเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดจันทบุรี สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2320 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2325 และได้รับโปรดเกล้า ฯ ยกฐานะเป็น พระอามรามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อ พ.ศ. 2539 มีหลักฐานที่เชื่อได้ว่า วัดแห่งนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โบราณสถานที่สำคัญของวัด คือ พระอุโบสถหลังเก่าพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ และพระเจดีย์ใหญ่ วัดไผ่ล้อมเป็นสถานที่เคารพนับถือของชาวจันทบุรี ประชาชนโดยทั่วไปที่มาเคารพสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคลเมื่อได้มาเยือนเมืองจันทบุรีแห่งนี้

นอกจากนี้วัดไผ่ล้อมยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์ และเยาวชนในเขตจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียงมาช้านานร่วม 100 ปี ประชาชนนิยมนำบุตรหลานมาศึกษาเล่าเรียนที่วัดเป็นจำนวนมาก ถือได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สำคัญของภาคตะวันออกของไทยเป็นอย่างยิ่ง
โอกาสนี้กระทรวงศึกษาธิการได้มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนวัดไผ่ล้อม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ และ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) และมีพุทธศาสนิกชน ประชาชนได้ร่วมเปิดโรงทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334

ข่าวที่น่าติดตาม