13/07/2024

นครนายก – มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดนครนายก จัดโครงการ “ปั่น ปัน รัก 2023” เพื่อคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดนครนายก จัดโครงการ “ปั่น ปัน รัก 2023” เพื่อคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่หน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พลโท ไกรภพ ไชยพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พลตรีหญิงปิยนุช รัตนวิชัย ประธานกรรมการดำเนินงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดนครนายก ผอ.ททท.สำนักงานนครนายก พม.จังหวัดนครนายก พร้อมคณะกรรมการฯ ได้ร่วมปล่อยตัวนักปั่นโครงการ“ปั่น ปัน รัก 2023 “ เพื่อคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ประเภทระยะทาง 55 กิโลเมตร และวีไอพี 20 เมตร ทั้งนี้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก (บ้านรื่นสุข) เป็นหน่วยงานในสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดนครนายก

มีบทบาทในการฟื้นฟูพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนให้มีการดำเนินชีวิตที่ดีตามสภาพความพิการของแต่ละบุคคล ปัจจุบันมีคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ จำนวน 79 คน อายุระหว่าง 18-48 ปี ไม่สามารถเรียนต่อ ขาดผู้อุปการะ และเลี้ยงดูตนเองไม่ได้ ทางมูลนิธิฯ จึงจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก ให้เป็นสถานที่อยู่อาศัย ให้การอุปการะ ฝึกกายภาพบำบัดและอาชีวบำบัด ฝึกทักษะทางสังคม เพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กายภาพบำบัดและอาชีวบำบัด

และเพื่อการบริหารองค์กรรวมถึงปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จึงจัดงานเพื่อหารายได้สนับสนุนในกิจการของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน นครนายก (บ้านรื่นสุข)เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะและการออกกำลังกายให้แข็งแรงด้วยการปั่นจักรยาน และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก โดยมีนักปั่นจากหลายพื้นที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯกันเป็นจำนวนมาก โดยผู้ชนะเลิศการแข่งขันได้เข้ารับรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในบรรยาการที่สนุกสนานและอบอุ่นโดยทั่วกัน

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ข่าวที่น่าติดตาม