23/07/2024

ยะลา-เบตง กวนอาซูรอ สานสัมพันธ์ไทยมาเลเซียเสริมสร้างความปรองดอง

เบตง อำเภอเบตง จัดโครงการอาซูรอสัมพันธ์ 2 แผ่นดิน ประจำปี2566 เสริมสร้างความปรองดอง และเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย

 


เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 6 ก.ย.66 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเบตง จ.ยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง ได้เป็นประธานเปิดโครงการอาซูรอสัมพันธ์ 2 แผ่นดิน ประจำปี2566 ที่ทางศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเบตง (ศปก.อ.เบตง) จัดขึ้น ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา พี่น้องประชาชนทั้งไทยและมาเลเซีย เข้าร่วม พร้อมช่วยกันกวนอาซูรอ


นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ 2 แผ่นดิน เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีการกวนอาซูรอ ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เกิดการเรียนรู้และปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรม และเสริมสร้างความปรองดองสามานฉันท์ของคนในชุมชนและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ จากการได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการที่จะร่วมกันพัฒนาแก้ไขปัญหาในพื้นที่อำเภอเบตง

นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ และประเทศเพื่อนบ้านได้มีส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ และสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนและประชาชน ของทั้ง 2 ประเทศ
สำหรับกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ 2 แผ่นดิน นอกจากที่มีการกวนและ ประกวดอาซูรอ จากมัสดยิด หมู่บ้าน โรงเรียนเอกชน ทีมจากตำบล และจากประเทศมาเลเซีย แล้ว ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรม และกสรประกวดขับร้องเพลงอานาเซด การสาธิตการยิงธนู และการบรรยายธรรมอีกด้วย

ข่าวที่น่าติดตาม