23/07/2024

สมุทรปราการ-รำลึก 23 ปี!! “สมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรือง” ผู้ก่อตั้งมูลนิธิร่วมกตัญญู

สมุทรปราการ-รำลึก 23 ปี!! “สมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรือง” ผู้ก่อตั้งมูลนิธิร่วมกตัญญู

 


นางรัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานกรรมการมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมด้วยคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ศิลปิน ดารา และอาสาสมัครฯ จัดงานรำลึก 23 ปี คุณสมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรือง ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมทั้งมอบเงินร่วม 60 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือส้งคม รวมถึงสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนและในด้านสาธารณกุศลอื่นๆ อีกมากมาย อีกทั้งเพื่อสานต่อปณิธานของคุณสมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรือง ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู ภายในงานมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จากวัดต่างๆ ศิลปิน ดารา อาสาสมัครฯ คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติร่วมในงานเป็นจำนวนมาก


โดยได้รับความเมตตาจากท่าน เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรรมการเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา พร้อมด้วยพระเดชพระคุณ พระพรหมวชิราธิบดี (พีร์ สุชาโต) รองสมเด็จพระราชาคณะ อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร นายกสภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานในพิธีเททองหล่อพระซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 49 นิ้ว เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ และหล่อรูปเหมือน พระเทพเมธี อุตตระเถระ (ปลื้ม ป.๕) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.


โดยนางรัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานกรรมการมูลนิธิร่วมกตัญญู กล่าวว่า ในวันนี้ทางมูลนิธิร่วมกตัญญูได้จัดงานรำลึก 23 ปี คุณสมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรือง ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู และเพื่อเป็นการแสดงมุฑิตาจิตและกิจกรรมอันเป็นกุศลทั้งหลาย ที่เราชาวร่วมกตัญญูและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมกันทำในวันนี้ และคงภูมิใจที่พวกเราสานต่อปณิธานของท่าน รวมถึงต่อยอดกิจกรรมสาธารณกุศลอื่นๆ ในภารกิจของมูลนิธิร่วมกตัญญูตลอดปีที่ผ่านมา


มูลนิธิร่วมกตัญญูจะยืนหยัดดูแลและช่วยเหลือประชาชนต่อไป พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลที่ดีและได้มาตรฐานที่สุด เพราะเรามาจากประชาชน เราเป็นของประชาชน เราทำหน้าที่รับใช้ประชาชนและจะร่วมกันสืบสานงานตามเจตนารมณ์ของท่านประธานสมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรือง สืบต่อไป ซึ่งในปีนี้มูลนิธิร่วมกตัญญู ได้วางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนมูลนิธิร่วมกตัญญู แห่งที่ 37 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ขนาด 2 ชั้น 4 ห้องเรียน พร้อมด้วยเสาธง ห้องพักครู และครุภัณฑ์ ให้แก่ โรงเรียนวัดสระไม้แดง ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท รวมมูลค่า 4,200,000 บาท


​ อีกทั้งในงานนี้มูลนิธิร่วมกตัญญู มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ 24 หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการแพทย์ของโรงพยาบาลที่ห่างไกล รวมมูลค่า 15,463,600 บาท และมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินให้แก่มูลนิธิเครือข่าย
​มูลนิธิร่วมกตัญญู เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน การ CPR การใช้เครื่อง AED ให้กับภาคประชาชน ซึ่งในปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้มีการอบรมให้ความรู้ แก่ โรงเรียน บริษัท หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ข้าราชการ เป็นต้น โดยปีนี้มูลนิธิร่วมกตัญญูเพิ่มศักยภาพในงานด้านการกู้ชีพ ด้วยการเพิ่มรถพยาบาล 5 คัน พร้อมอุปกรณ์ รวมมูลค่ากว่า 12,000,000 บาท เพื่อบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ


โดยปัจจุบันมูลนิธิร่วมกตัญญูมีรถพยาบาล รถเก็บศพ รถอุปกรณ์กู้ภัย ชุดอุปกรณ์กู้ภัยทางบก, อุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำ ชุดดับเพลิงและกู้ภัย และอุปกรณ์กู้ภัยอาคารสูง พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำรถที่ได้รับการฝึกอบรม และร่วมซ้อมแผนการทำงานทั้งภายในและต่างประเทศ ออกปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งมีอาสาสมัครฯ ทั่วประเทศที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอีกกว่า 9,000 คน ยอดรวมเงินกิจกรรมในวันนี้ 59,264,563 บาท นอกจากนี้มูลนิธิร่วมกตัญญูยังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนจัดตั้งโรงครัวเพื่อบริการประชาชนตามที่หน่วยงานร้องขอ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนเนื่องในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายตามที่ได้ปรากฏทางสื่ออยู่เป็นระยะ

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน

 

************************************** ************************************** **************************************