13/07/2024

กรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมการอภิปราย ประเด็นร่วมสมัย หัวข้อ “กกต. มีไว้ทำไม” หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส. 13)

กรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมการอภิปราย ประเด็นร่วมสมัย หัวข้อ “กกต. มีไว้ทำไม” หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส. 13)

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมการอภิปราย ประเด็นร่วมสมัย หัวข้อ “กกต. มีไว้ทำไม” หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส. 13) โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รองศาสตราจารย์ยุทธพร อิสรชัย รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรร่วมอภิปราย ตลอดจน นายบากบั่น บุญเลิศพิธีกรรายการ เนชั่นอินไซต์ เป็นวิทยากรผู้ดำเนินการอภิปราย ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ข่าวที่น่าติดตาม