19/07/2024

สตูล-ร่วมจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำปี 2566

สตูล-ร่วมจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำปี 2566

ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล ประจำปี 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมี นางเกศนี กาญจนคีรีธำรง ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดสตูล กล่าวต้อนรับ นางนงคราญ ธรรมเพชร รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล สมาชิกชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสตูล คณะครู นักเรียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด โดยในปี 2566 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดสตูล และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล รวมทั้งมอบอาหารกล่องปรุงสุก ให้เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเอมิเรตส์ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล และผู้สูงอายุในความดูแลของโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ รวมจำนวน 146 คนอีกด้วย


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

ข่าวที่น่าติดตาม