20/07/2024

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าโพธิ์ จัดให้เด็ก ผู้ปกครอง ตักบาตร และปลูกต้นมะลิ วันแม่แห่งชาติ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าโพธิ์ จัดให้เด็ก ผู้ปกครอง ตักบาตร และปลูกต้นมะลิ วันแม่แห่งชาติ

วันนี้ 11 สิงหาคม 2566 ที่ หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารตำบลท่าโพธิ์ ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร และ ปลูกต้นมะลิ โดยให้เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าโพธิ์ ซึ่งมีเด็กนักเรียน จำนวน 25 คน ร่วมกับผู้ปกครอง, ครู มาร่วมกันทำบุญใส่บาตร พระสงฆ์ จำนวน 3 รูป ต่อจากนั้น จึงให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน คุณครู ร่วมกันปลูกต้นมะลิ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เป็นอันเสร็จพิธี
และเพื่อเป็นส่งเสริม และสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของผู้เป็นแม่ วันที่ 12 สิงหาคม 2566 นี้ และให้รู้จักรักษ์ป่า

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวที่น่าติดตาม