19/07/2024

พก. เปิดงานโครงการ Soft Power “พลังละมุนแสดงความสามารถคนพิการทางสติปัญญา”

พก. เปิดงานโครงการ Soft Power “พลังละมุนแสดงความสามารถคนพิการทางสติปัญญา”

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 66 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดงานโครงการ Soft Power “พลังละมุนแสดงความสามารถคนพิการทางสติปัญญา” จัดโดยสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 11 – 13 ส.ค. 2566 เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาคนพิการทางสติปัญญาให้ได้มีการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย ได้มีการพัฒนาด้านภาษา ด้านการสื่อสาร รวมทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ จากที่คนพิการมีโอกาสได้แสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งส่งผลให้สามารถอยู่ร่วมในสังคม ชุมชน กับคนที่ไม่พิการได้อย่างเต็มตามศักยภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรสมาคมคนพิการ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานดังกล่าว จำนวน 320 คน

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก จาก คุณจิ้ม ชวนชื่น , คุณแอ็ค ชวนชื่น, คณเอ๋ อัจฉรา ดารานักแสดง ,คุณฟิลิป นักมายากลระดับประเทศ ,อ.ดร.ฐิตารีย์ คำภีร์ อ.พิเศษ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ในงานประกอบไปด้วยการแสดงที่หลากหลายจากคนพิการทางสติปัญญาทั่วประเทศ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นจากผู้เข้าประกวดและผู้ปกครองทั่วประเทศ //
————————

ข่าวที่น่าติดตาม