19/07/2024

ปทุมธานี “ราชสีห์สามโคก” ครบรอบ ๑๓๑ ปี วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๖

ปทุมธานี “ราชสีห์สามโคก” ครบรอบ ๑๓๑ ปี วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้สื่อข่าวรายงานจากที่ว่าการอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นายสายชล ภู่ฉลิมตระกูล ประธานชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสามโคก ร่วมกันจัดกิจกรรม วันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ครบรอบ ๑๓๑ ปี ประจำปี ๒๕๖๖ นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอสามโคก (เป็นประธานฝ่ายฆราวาส) มีพระครูวิสุทธิธีราจาร (พระอาจารย์อนงค์)เจ้าคณะตำบลกระแชง บ้านปทุม เจ้าอาวาสวัดบางเตยกลาง (เป็นประธานฝ่ายสงฆ์)พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบล ในเขตอำเภอสามโคก และประชาชนเข้าร่วมพิธี กันอย่างคึกคัก

ส่วนบรรยากาศวันกำนันผู้ใหญ่อำเภอสามโคก เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น.กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านได้เดินทางมาที่อำเภอสามโคก เพื่อทำพิธีไหว้ศาลประจำอำเภอ จากนั้นได้เดินทาง ไปที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เพื่อไปวางพวงมาลาพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ ที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เสร็จแล้วเดินทางกลับมาที่อำเภอสามโคก แล้ว และต่อด้วยพิธีสงฆ์ เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น.นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอสามโคก ได้อ่านสารวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านและมีการประชุมส่วนราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ ในช่วงเย็นเชิญร่วมรับประทานอาหาร (โต๊ะจีน) เป็นเสร็จสิ้นพิธี ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายสายชล ภู่เฉลิมตระกูล ประธานชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอสามโคก กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอขอบพระคุณนางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอสามโคก ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล นายกเทศมนตรีทุกแห่ง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลเนื่องด้วยในวันที่ ๑๐ สิงหาคมของทุกปีเป็น” วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” โดยพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ(เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบลหมู่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรกที่บ้านเกาะ ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม สถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรก ดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมระลึกในพระกรุณาที่คุณของพระองค์ท่านและเป็นการเน้นให้เห็นความสำคัญของตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ”บำบัดทุกข์บำรุงสุข”ให้แก่ประชาชนตลอดมา ท่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม