20/07/2024

(สุรินทร์) แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ จ.สุรินทร์

(สุรินทร์) แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ จ.สุรินทร์

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ จ.สุรินทร์ โดยมี ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25, ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์, ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์, กำลังพลและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

โดยแม่ทัพภาคที่ 2 ได้มอบโล่พร้อมเงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขันกิจกรรมเพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด งานในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้แก่ การแข่งขันสาวไหม การแข่งขันกระบวนการทอผ้าไหม รางวัลชนะเลิศทั้ง 2 ได้แก่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี กิจกรรมการมัดหมี่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ.เวินบึก อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี ในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่กองพลทหารราบที่ 6 จำนวน 15 ศูนย์โครงการ

กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันฟุตบอล SURANAREE CUP 2023 การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ด้วยกีฬาเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการ สถานศึกษา และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ 21 อำเภอชายแดน ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เสร็จแล้วทั้งหมดร่วมกิจกรรม การปลูกป่าต้นยางนา และไม้มีค่าเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 91 ต้น บนพื้นที่ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ จ.สุรินทร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม