ผู้บัญชาการทหารสูงสุด บรูไนและคณะ เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพไทย

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด บรูไนและคณะ เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพไทย

—————————————-

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ Yang Dimuliakan Pehin Datu Pekerma Jaya พลตรี Dato Paduka Seri Mohd Tawih bin Abdullah (ยัง ดิมูเลียกัน เปอฮิน ดาตู เปเกอร์มา จายา พลตรี ดาโต๊ะ ปาดูกา เซอรี โมฮัมหมัด ทาไวห์ บิน อับดุลละฮ์) ผู้บัญชาการทหารสูงสุดบรูไน และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองบัญชาการกองทัพไทย ณ กองบัญชาการกองทัพไทย


การเดินทางมาเยือนของผู้บัญชาการทหารสูงสุดบรูไน ในครั้งนี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพบรูไน โดยจัดให้มีพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสมสามเหล่าทัพ เพื่อเป็นเกียรติ แก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดบรูไน พร้อมทั้งได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากนั้น เป็นการสนทนาหารือข้อราชการ ในด้านการแลกเปลี่ยนการฝึก และการศึกษา รวมทั้งได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีระหว่างทั้งสองกองทัพที่มีพัฒนาการของความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับทวิภาคี พหุภาคี และจะพัฒนาก้าวหน้าต่อไป ในทุกๆ มิติ
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดบรูไน ที่ให้เกียรติมาเยือน พร้อมทั้งยืนยันว่าความร่วมมือระหว่างกองทัพจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิดแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

——————————————————–

กองประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร
๒๔ เมษายน ๒๕๖๐

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ http://www.siamfocustimenews.com

ข่าวที่น่าติดตาม