13/07/2024

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชลบุรี ร่วมชมรมทหารผ่านศึกสัตหีบ จัดกิจกรรมพบปะเครือข่ายทหารผ่านศึกจิตอาสาและร่วมพัฒนาพื้นที่ สวนกรมหลวงชุมพร

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชลบุรี ร่วมชมรมทหารผ่านศึกสัตหีบ จัดกิจกรรมพบปะเครือข่ายทหารผ่านศึกจิตอาสาและร่วมพัฒนาพื้นที่ สวนกรมหลวงชุมพร

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 66 นายพรชัย จันทีนอก รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชลบุรี (หส.ผศ.ช.บ.) นำพนักงานร่วมจัดกิจกรรม พบปะเครือข่ายทหารผ่านศึกจิตอาสาและร่วมพัฒนาพื้นที่ สวนกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


โดยมี พล.ร.ท.เสมา สุวรรณโชติ ประธานชมรมทหารผ่านศึกสัตหีบ นำทหารผ่านศึกในพื้นที่สัตหีบ ร่วมจัดกิจกรรมแนะนำเครือข่ายทหารผ่านศึกจิตอาสาและร่วมพัฒนาพื้นที่ ภายในสวนกรมหลวงชุมพร ประกอบด้วย การตัดหญ้า ตกแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ ร่วมทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ ให้สวนกรมหลวงชุมพร หรือสวนสาธารณะหนองตะเคียน เกิดสวยงามและสง่างาม เนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้คนมากราบไหว้ขอพร พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาทหารเรือไทย ณ สวนกรมหลวงชุมพร แห่งนี้เป็นจำนวนมาก


สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) มีฐานะเป็นองค์การของรัฐเพื่อการกุศล เป็นองค์การเพื่อให้การสงเคราะห์แก่ ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการรบ รวมทั้งเชิดชูเกียรติแก่ ทหารผ่านศึก ซึ่งสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 204 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ – โทรสาร 038-283630, โทรศัพท์มือถือ 086-7794710
(เปิดทำการทุกวัน – เวลาราชการ)


ในส่วนของ ชมรมทหารผ่านศึกสัตหีบ ก่อตั้งขึ้นเพื่อ เป็นศูนย์รวมในการเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี ระหว่างสมาชิกรวมทั้งครอบครัวของสมาชิก เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ รวมทั้งเผยแพร่ข่าวสารแก่สมาชิก ตลอดจนเพื่อให้การช่วยเหลือแก่ สมาชิกชมรมด้านสวัสดิการ ทั้งที่เป็นตัวเงินและอื่นๆ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและสมเกียรติตามฐานานุรูปแห่งตน และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงกลาโหม และส่วนราชการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร โดยมีสมาชิก แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สมาชิกกิตติมศักดิ์ และสมาชิกสามัญที่เป็นทหารผ่านศึก และมีบัตรประจำตัวทหารผ่านศึก


ปัจจุบัน สำนักงานชมรมทหารผ่านศึกสัตหีบ มีที่ตั้งอยู่ ณ อาคารอเนกประสงค์สวนกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เปิดให้บริการในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ ในเรื่องต่างๆ แก่สมาชิกชมรมฯ

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม