13/07/2024

ปทุมธานีนายกแจ๊สชวน ช็อปชิม ในงานมนต์เสน่ห์ถิ่นบัวหลวงจัดเต็มสินค้าดีเมืองปทุม 10-14 พ.ค.นี้

ปทุมธานีนายกแจ๊สชวน ช็อปชิม ในงานมนต์เสน่ห์ถิ่นบัวหลวงจัดเต็มสินค้าดีเมืองปทุม 10-14 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ชวนพี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมเที่ยวชมงาน มนต์เสน่ห์ ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ ในโครงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาสินค้าและส่งเสริมอาชีพ พร้อมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ สินค้าพื้นบ้านของปทุมธานี เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2566 ณ Alive Park Hall ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ภายในงานจะมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชน อาหารเเปรรูป สินค้าจากกลุ่มผู้พิการ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคีเครือข่ายโอทอป และประชาชนที่มาอุดหนุน ทำให้สินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด อาทิ ข้าวหอมปทุมธานี ข้าวแช่โบราณ ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต เมี่ยงกลีบบัวหลวง และสินค้าทางการเกษตร เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคมากขึ้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชนทุกระดับให้มีรายได้

รวมทั้งสร้างเสริมประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จังหวัดปทุมธานีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเป็นที่รู้จัก เพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เเก่ผู้จำหน่าย นับว่าเป็นการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้เเก่พี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานี ยกระดับสินค้าท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาวบ้าน ให้อยู่คู่กับจังหวัดปทุมธานีต่อไป

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม