13/07/2024

นครนายก – กกต.นครนายก รวมพลัง ขับเคลื่อนการเลือกตั้ง โดยจัดโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

กกต.นครนายก รวมพลัง ขับเคลื่อนการเลือกตั้ง โดยจัดโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ แก่แกนนำเครือข่าย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ที่ห้องราชพฤกษ์ 3 โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นายวิชัย บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยมอบนโยบายการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง การบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยนายอุดมพร ทิพย์โพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.จังหวัดนครนายก

การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อห้าม ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยนายสลิตพันธ์ เคหะดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กกต. จังหวัดนครนายก จากนั้นได้มีการมอบหมาย ภารกิจการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์ให้การเลือกตั้งครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต ยุติธรรม

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ข่าวที่น่าติดตาม