13/07/2024

สุโขทัย-รองพ่อเมืองและพาณิชย์สุโขทัยหารือผู้แทนการค้าฮ่องกงหวังผลขยายการลงทุนสร้างรายได้การส่งออก

สุโขทัย-รองพ่อเมืองและพาณิชย์สุโขทัยหารือผู้แทนการค้าฮ่องกงหวังผลขยายการลงทุนสร้างรายได้การส่งออก

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายดำรง มโนรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับ Mr.Sheung-yuen LEE ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำกรุงเทพมหานคร และคณะ ณ ห้องรับรองสวรรคโลก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อหารือในประเด็นแนวทางการพัฒนาและแนวโน้มเศรษฐกิจของจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งโอกาสและการลงทุนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมให้การต้อนรับและหารือในประเด็นดังกล่าวด้วย


ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ร่วมให้การต้อนรับและชี้แจงบทบาทของเซลล์แมนจังหวัดฯ และแนะนำผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสุโขทัย ที่มีศักยภาพในการส่งออกไปต่างประเทศพร้อมทั้งเชิญชวนให้นักธุรกิจฮ่องกงมาลงทุนสร้างโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร พืชผัก และผลไม้ในจังหวัดสุโขทัย เนื่องจากเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์และมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องของเกษตรกร และชาวสวนในพื้นที่ โดยเฉพราะผลไม้ของพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ได้รับความนิยมสูงมากทั้งในประเทศและส่งออก

 

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 0812844862

ข่าวที่น่าติดตาม