ผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (23 เมษายน 2560) เวลา 08.30 น. ที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสารท ผู้บัญชาการทหารบก / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่กำลังพล โดยมี พลตรี วิชาญ สุขสม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, พันเอก อิศรา จันทะกระยอม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45, นายอรุณ ศรีใส นายอำเภอระแงะ, ส่วนราชการ และกำลังพลในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้รับฟังผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการพลเรือนของหน่วย พร้อมทั้ง ได้มอบแนวทางผลการปฏิบัติงาน และข้อเน้นย้ำให้แก่กำลังพล ในพื้นที่ ก่อนที่จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมชุดควบคุม หน่วยสันติสุขที่ 954 ณ ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสารท ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กล่าวว่า การเเนทางมาในครั้งนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 และจะไปเยี่ยมชุดควบคุมสันติสุขที่ 954 ซึ่งการมาในครั้งนี้หลักๆคือ มาให้กำลังใจ กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ และเน้นย้ำแนวทางการดูแลรักษาความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน รวมทั้งการป้องกันที่ตั้งฐานของ หน่วย ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้มาเน้นย้ำให้แต่ละหน่วยที่ประสบปัญหา นำข้อบกพร่องไปดำเนินการแก้ไข ซึ่งอาจจะมีการฝึกเพิ่มเติม โดยได้คุยกับทางผู้ว่าราชการจังหวัด และทางกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ว่า ในบางส่วน อาจจะมีการฝึกเพิ่มเติมให้กับกำลังอาสาสมัครที่ดำเนินการอยู่ ส่วนในภาพรวม ในเรื่องขีดความสามารถของการทำงาน ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้ตนเองมากขึ้น ในส่วนของทหารพรานซึ่งเป็นกำลังหลัก ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ในอนาคต ตนได้ปรับแนวทางการปฏิบัติงานบางส่วนให้มาทำงานด้านกิจการพลเรือน โดยเฉพาะในเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ซึ่งปัจจุบันก็มีการฝึกอบรมขึ้นบางส่วนแล้ว

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ http://www.siamfocustimenews.com

ข่าวที่น่าติดตาม